Infectiepreventie

De afdeling infectiepreventie let scherp op het infectiepreventiebeleid in het Anna Ziekenhuis. Onze infectiepreventie deskundigen adviseren en ondersteunen onze zorgmedewerkers om ziekenhuisinfecties zoveel mogelijk te voorkomen. Je komt als patiënt meestal niet direct in aanraking met de afdeling infectiepreventie.

Infectiepreventie in het ziekenhuis is heel belangrijk

Hygiëne en het voorkomen van infecties is in een ziekenhuis heel belangrijk. Het beleid voor infectiepreventie wordt in landelijke richtlijnen en regelgeving vastgelegd. In het Anna ziekenhuis willen wij onze (vaak kwetsbare) patiënten beschermen tegen infecties. In het Anna Ziekenhuis leggen we maatregelen om de verspreiding van micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels te minimaliseren vast in protocollen. Deze protocollen, zoals het protocol voor handhygiëne, moeten ervoor zorgen dat ziekenhuisinfecties bij patiënten en medewerkers tot een minimum worden beperkt. Als er toch een besmettelijke infectieziekte wordt aangetroffen bij een patiënt, nemen we direct maatregelen. Ook als er is sprake van een uitbraak van een besmettelijke infectie, nemen we direct maatregelen om de uitbraak snel onder controle te krijgen. Deze maatregelen worden gecoördineerd door de afdeling infectiepreventie.

De afdeling infectiepreventie bestaat uit 4 deskundigen infectiepreventie. Zij werken nauw samen met de arts-microbioloog.  

Infectiepreventie in het Anna Ziekenhuis

Het Anna Ziekenhuis zet zich actief in voor infectiepreventie. Hiervoor volgen wij de landelijke richtlijnen en regelgeving. Nieuwe ontwikkelingen in deze richtlijnen en regelgeving, passen wij direct aan in ons beleid. De afdeling infectiepreventie let scherp op het toepassen van de protocollen in het dagelijks handelen van alle ziekenhuismedewerkers. Daarnaast geeft de afdeling voorlichting en monitort het aantal infecties. Zo bevorderen wij de patiëntveiligheid in het Anna Ziekenhuis. Daarnaast kun je als patiënt of bezoeker ook bijdragen aan infectiepreventie en hygiëne door goed je handen te wassen en bijvoorbeeld in de elleboog te hoesten of niezen.

Infectiepreventie: wat kun je zelf doen

Naast de maatregelen die in het ziekenhuis worden genomen om besmettingen en infecties zoveel mogelijk te voorkomen, kun je zelf ook een aantal maatregelen nemen:

  • Was regelmatig je handen, in elk geval na toiletbezoek, voor het eten en als de handen vuil/plakkerig aanvoelen.
  • Bij sommige afdelingen hangen pompjes met handalcohol, gebruik deze handalcohol om je handen te desinfecteren voordat je de afdeling betreedt.
  • Als je moet hoesten/niezen doe dit bij voorkeur in de elleboogsplooi of in de hand. Als je in de hand hebt gehoest/geniest, was dan daarna de handen.
  • Gebruik wegwerp zakdoekjes en gooi deze na elk gebruik weg.
  • Kom met de handen niet aan wonden, infusen en katheters.

Meer informatie

Voor meer informatie over infectiepreventie in het Anna Ziekenhuis, kun je contact opnemen met de afdeling infectiepreventie tijdens kantooruren op telefoonnummer: 040 286 4010. Je kunt ook een e-mail sturen naar: infectiepreventie@st-anna.nl