PROMS en PREMS

In het Anna Ziekenhuis wordt bij een aantal behandelingen gevraagd om vragenlijsten in te vullen. Zo brengen we jouw gezondheidssituatie in kaart en kunnen we zien of die verbetert door onze behandeling. Deze vragenlijsten noemen we PROMs.

PROMS betekent: Patient Reported Outcome Measures

In het Nederlands: patiënt gerapporteerde uitkomstmaten. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over de mate van pijnklachten. PROMs worden digitaal afgenomen. Dat wil zeggen dat je gevraagd wordt om deze vragenlijsten thuis op een PC, tablet of telefoon in te vullen.

We vragen je op verschillende momenten vragenlijsten in de vullen

Vaak worden PROMs eerst aan het begin van de behandeling uitgevraagd om de beginklachten in kaart te brengen. Vervolgens wordt op verschillende momenten gekeken of deze klachten verminderen als de behandeling gestart is of afgerond.

PROMs resultaten worden op verschillende manieren gebruikt:

  1. Ze kunnen met je besproken worden in de spreekkamer. Zodat je samen met je dokter kunt kiezen welke behandeling het beste bij je past. Of waar je het beste op kan focussen in het herstel. Daarnaast kan je voortgang worden teruggekoppeld
  2. Ze worden gebruikt om onze behandelingen te verbeteren. Als we de resultaten van voldoende patiënten hebben, dan kunnen we deze gegevens analyseren. Vervolgens kijken we waar verbetering mogelijk is in onze behandelingen.

PREMS

We vragen patiënten ook om vragen te beantwoorden die betrekking hebben op de ervaring in ons ziekenhuis. Deze vragenlijsten heten PREMs.

PREMS betekent: Patient Reported Experience Measures

In het Nederlands: patiënt gerapporteerde ervaringsmaten. PREMS vragen gaan bijvoorbeeld over bejegening, tevredenheid, veiligheid en informatievoorziening. PREMs worden ook digitaal, thuis ingevuld.

PREMs vragenlijsten zijn soms gekoppeld aan de PROMs

Dit betekent dat je in één vragenlijst eerst uitkomstvragen krijgt en vervolgens ervaringsvragen. Ook de resultaten op deze vragenlijsten worden gebruikt om onszelf te kunnen verbeteren.