Medische gegevens delen

Het Anna Ziekenhuis biedt de mogelijkheid om jouw medische gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zoals jouw huisarts of een medisch specialist uit een ander ziekenhuis.

Hoe geef ik toestemming?

Toestemming geven kan eenvoudig via de mijnAnna app, mijnAnna.nl, bij de polikliniek of bij de receptie/registratie. Je kunt ook het formulier 'Verlenen toestemming gegevensuitwisseling' downloaden. Jouw beslissing nemen we op in jouw dossier, ook wanneer je ervoor kiest jouw gegevens niet te laten inzien.

Je kunt jouw keuze altijd wijzigen via de mijnAnna app, mijnAnna.nl of door het papieren formulier opnieuw in te vullen.

Waarom gegevens uitwisselen?

Met jouw toestemming is het mogelijk dat:

 • andere zorgverleners, zoals jouw huisarts of een medisch specialist in een ander ziekenhuis bij jouw behandeling een completer beeld heeft van jouw medische situatie;

 • onderzoeken en behandelingen beter op elkaar afgestemd worden, waardoor sneller de juiste zorg geboden kan worden en onnodige afspraken voorkomen worden. Dit bespaart tijd én geld (eigen risico).

Deze video wordt getoond na het accepteren van cookies

Welke gegevens zijn in te zien?

Andere zorgverleners, zoals jouw huisarts of een medisch specialist in een ander ziekenhuis kunnen de volgende gegevens inzien:

 • jouw diagnose;
 • diverse metingen en uitslagen van laboratoriumonderzoek;
 • medische beelden zoals MRI-scans en röntgenfoto’s en de bijbehorende verslagen van het Anna Ziekenhuis;
 • bijzonderheden die belangrijk zijn voor een (waarnemend) arts of medisch specialist;
 • gegevens over jouw medicijngebruik.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Met andere zorgverleners, zoals je huisarts of een medisch specialist in een ander ziekenhuis. Zij zien jouw gegevens als:

 • jij toestemming hebt gegeven
 • jij een behandelrelatie hebt met deze zorgverlener
 • de gegevens voor jouw behandeling relevant zijn.

Veel gestelde vragen/FAQ′s 

Hieronder vind je antwoorden op veel gestelde vragen. Ook kun je je vragen stellen bij de balie van de polikliniek. 

Als het Anna ziekenhuis onderdelen van jouw patiëntendossier elektronisch wil delen met andere zorgverleners, dan zijn wij wettelijk verplicht om daarvoor jouw toestemming te vragen. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om hier geen toestemming voor te verlenen.

Dat kan zo lijken. Jouw huisarts en/of apotheek hebben je wellicht om toestemming gevraagd om de gegevens uit hun systemen met elkaar te delen (via het landelijk Schakel Punt, LSP). Het is in de Nederlandse wetgeving echter zo geregeld dat iedere zorgverlener zelf toestemming moet vragen aan zijn eigen patiënten voordat gegevensuitwisseling plaats mag vinden. Om jouw medische gegevens te mogen uitwisselen zal je het Anna Ziekenhuis dus ook toestemming moeten verlenen. Het is mogelijk dat ook andere zorginstellingen waar je wordt behandeld om jouw toestemming vragen voor hun deel van jouw gegevens.

Als je toestemming geeft, kunnen andere zorgverleners die bij jouw behandeling betrokken zijn onderdelen van jouw medisch dossier inzien.   

Voor enkele aandoeningen werken wij samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners om jou de beste kwaliteit van zorg te bieden. Daardoor kan het voorkomen dat je naar een andere specialist in bijvoorbeeld het Catharina Ziekenhuis wordt doorgestuurd. De voordelen van inzage in bijvoorbeeld de MRI-scan door een ander ziekenhuis is dat jouw nieuwe zorgverlener direct over de juiste beelden beschikt. Het is voor jou dan niet meer noodzakelijk om opnieuw dit onderzoek uit te laten voeren. Dit betekent dat de nieuwe zorgverlener jou sneller kan helpen, omdat de informatie direct beschikbaar is.    

Als je geen toestemming geeft, profiteer je niet van de bovenstaande voordelen van elektronische gegevensuitwisseling. Dat betekent echter niet dat zorgverleners dan helemaal geen medische gegevens over jou uitwisselen. In het belang van jouw behandeling kunnen bij een doorverwijzing naar een andere zorgverlener gegevens via andere media (elektronische brieven, telefoon, CD-rom) worden uitgewisseld.

Zorgverleners kunnen met jouw toestemming in jouw medisch dossier. Denk bijvoorbeeld aan je huisarts, medisch specialisten in het Anna Ziekenhuis of in andere ziekenhuizen.

Deze zorgverleners kunnen jouw medisch dossier alleen inzien als:

 • je toestemming hebt gegeven
 • je een behandelrelatie hebt met deze zorgverlener
 • de gegevens voor jouw behandeling relevant zijn

Als je toestemming geeft kunnen de bij de vorige vraag genoemde zorgverleners de voor hen relevante onderdelen van jouw medische dossier inzien, bijvoorbeeld: jouw diagnose, diverse metingen en uitslagen van laboratoriumonderzoek, medische beelden zoals MRI-scans, röntgenfoto’s en bijbehorende verslagen, medicijngebruik en bijzonderheden die belangrijk zijn voor een (waarnemend) arts of specialist. Maar ook jouw persoonlijke gegevens: naam, adres, geboortedatum, leeftijd, geslacht en burgerservicenummer (BSN).

Toestemming geven kan heel eenvoudig via mijnAnna.nl. Bij de polikliniek of de receptie vind je het toestemmingsformulier voor gegevensuitwisseling. Of je kunt het formulier downloaden. Het is ook mogelijk dat één van onze medewerkers je vraagt het toestemmingsformulier in te vullen of dat je het formulier bij jouw afspraakbevestiging thuisgestuurd krijgt. Jouw antwoord wordt geregistreerd in jouw dossier. Je kunt de informatie over toestemming nog eens na lezen in onze folder Medische gegevens inzichtelijk voor jouw specialist.

Je kunt toestemming geven voor iemand anders mits je de wettelijke vertegenwoordiger bent. Voor kinderen tot 12 jaar kun je als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel de ouder als het kind toestemming moet geven. Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf hun toestemming geven.  

Als de patiënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen (wilsonbekwaam), kun je als vertegenwoordiger optreden voor de patiënt als je de echtgenoot of levensgezel bent of kind, broer of zus.

In dwingende volgorde kunnen onderstaande personen optreden als vertegenwoordiger:

 1. de curator of mentor (door rechter benoemd);
 2. de schriftelijk (door patiënt) gemachtigde;
 3. de echtgenoot of levensgezel;
 4. ouder, kind, broer of zus

Als je geen toestemming geeft, profiteer je niet van de voordelen van elektronische gegevensuitwisseling met andere zorgverleners. Dat betekent echter niet dat zorgverleners dan helemaal geen medische gegevens over jou uitwisselen of dat je minder goede zorg zou ontvangen. In het belang van jouw behandeling kunnen gegevens via andere media (elektronische brieven, telefoon, CD-rom) worden uitgewisseld.

Dan gebeurt er niets. Jouw toestemming blijft in jouw dossier op ‘niet gevraagd’ staan en externe zorgverleners kunnen jouw patiëntendossier niet inzien.

Het is vooralsnog niet mogelijk om bepaalde onderdelen hiervan af te schermen.

Je kunt jouw toestemming altijd weer intrekken. Hiervoor dien je het bovengenoemde toestemmingsformulier weer opnieuw in te vullen en je te identificeren bij de receptie/registratie of polikliniek van het Anna Ziekenhuis. De medewerker registreert jouw antwoord in jouw patiëntendossier.

Het is van belang om wijzigingen altijd aan ons door te geven. Daarmee kunnen wij jouw dossier actueel houden en kan alleen jouw eigen zorgverlener jouw gegevens inzien.

Heb je een nieuwe huisarts? Geef dat ook aan ons door.

Wij vinden het belangrijk dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Onze systemen maken onderdeel uit van een beveiligd netwerk. Jouw privacy wordt op verschillende manieren beschermd:

 • zonder jouw toestemming stellen wij jouw gegevens niet elektronisch ter inzage beschikbaar.

 • een zorgverlener mag jouw gegevens alleen opvragen als hij jou behandelt én het nodig is voor jouw behandeling.

 • een zorgverlener kan niet zomaar inloggen. Zijn computersysteem moet voldoen aan strenge beveiligingseisen en hij moet zich altijd dubbel identificeren bij het inloggen.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

Een klacht kun je indienen bij de klachtenfunctionaris.