Cliëntenraad

Als Cliëntenraad komen wij op voor de collectieve belangen van iedereen die een beroep doet op het Anna Ziekenhuis. Het gaat hierbij met name om het leveren van een bijdrage en het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening.

Wij praten en denken actief mee over het beleid en de ontwikkelingen binnen het ziekenhuis en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur.

Onze visie

 • We streven naar kwalitatief goede, snelle en efficiënte zorg inclusief (zo nodig) voor- en nazorg
 • De behoeften en wensen van de cliënten staan centraal
 • We richten ons op alle inwoners van het verzorgingsgebied van het Anna Ziekenhuis

Gevraagd en ongevraagd advies

De raad van bestuur van het Anna Ziekenhuis is verplicht om advies te vragen over de onderwerpen die patiënten raken. In een aantal gevallen mag de raad van bestuur ons advies niet zomaar negeren. We geven ongevraagd advies aan de raad van bestuur. Deze rechten zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Voor de cliëntenraad staat altijd het belang van de patiënten, hun familieleden en de bezoekers voorop.

Taken Cliëntenraad

We volgen de ontwikkelingen en het beleid van het ziekenhuis op de voet en gaan ook zelf op onderzoek uit. We overleggen met verschillende groepen binnen en buiten het ziekenhuis om zo het beste advies over de (kwaliteit van de) zorg te kunnen geven. Zo praten wij bijvoorbeeld met de raad van bestuur, managers bedrijfsvoering, de medisch specialisten en externe partijen.

Onderwerpen waar we advies over geven:

 • kwaliteit van de zorgverlening
 • patiëntveiligheid
 • voorzieningen voor cliënten (zoals parkeerbeleid en toegankelijkheid)
 • klachtenregeling
 • klantbelevingsonderzoeken
 • rechten en plichten van de patiënt
 • privacy
 • begroting en jaarrekening

Jaarverslag 2023

Lees hier meer over onze resultaten en activiteiten in 2023.

Samenstelling en aandachtsgebieden

De cliëntenraad bestaat uit 7 leden met ieder een aantal aandachtsgebieden.

Wij komen allen uit het verzorgingsgebied van het Anna Ziekenhuis, zijn er niet in dienst en voelen ons betrokken bij het Anna. We vergaderen 1x per maand.

Jeanne Driessen voorzitter cliëntenraad

 

Jeanne Driessen - Engels
Voorzitter

Wet & regelgeving 
Werkwijze CR

Jan Rietsema Vice voorzitter cliëntenraad

 

Jan Rietsema
Vice voorzitter

Kwaliteit & veiligheid
Digi toegankelijkheid

Cees van Arendonk lid cliëntenraad

 

Cees van Arendonk 
Lid

Hospitality
Werkwijze CR

Joke Foekema lid cliëntenraad

 

Joke Foekema – Töns 
Lid

Ketenzorg

Shanta Sital lid cliëntenraad

 

Shanta Sital
Lid

Hans van Gestel lid cliëntenraad

 

Hans van Gestel 
Lid 

Jan Smeets lid cliëntenraad

 

Jan Smeets
Lid

Wet & regelgeving

Bea Zoer lid cliëntenraad

 

Bea Zoer
Lid

Contact

Wij richten ons op het algemene belang van de patiënten, hun familieleden en de bezoekers in het ziekenhuis. Heb je een individuele klacht? Dan verwijzen we je graag door naar de klachtencommissie.

Zijn er onderwerpen waarvan jij vindt dat deze van belang zijn voor de cliëntenraad, neem dan contact met ons op:

E-mail: clientenraad@st-anna.nl

Post:
Anna Ziekenhuis
T.a.v. cliëntenraad
Postbus 90
5660 AB Geldrop

Of vul het formulier in:

Contact met de cliëntenraad
Voornaam en achternaam

 

Bea Zoer

“Ik vind het belangrijk dat de mens in beeld blijft”

Lees het hele verhaal