ANBI instelling

Het Anna Ziekenhuis is ANBI instelling: Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dat wil zeggen dat giften aan ons ziekenhuis vrijgesteld zijn van belasting.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van het Anna Ziekenhuis is: 809188041.