HSMR

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks voor Nederlandse ziekenhuizen het sterftecijfer, de zogenaamde Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR). Hierbij wordt de werkelijke sterfte afgezet tegen de verwachte sterfte. Bij het berekenen van de verwachte sterfte wordt er rekening gehouden met relevante patiëntkenmerken, zoals leeftijd en conditie van de patiënt en de diagnose.

HSMR 2022

De HSMR van Anna Ziekenhuis over het jaar 2022 komt uit op 77. Dat betekent dat het sterftecijfer lager is dan het landelijk gemiddelde (100). Er overlijden dus minder patiënten dan dat er volgens het CBS verwacht mag worden.

Het HSMR cijfer is opgebouwd uit verschillende Standardised Mortality Ratio's (SMR's), gewogen sterftecijfers per diagnosegroep. Bekijk hier de (H)SMR cijfers 2022.

Ziekenhuischeck

Op  de website www.ziekenhuischeck.nl van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn uitkomsten op kwaliteitsindicatoren in te zien en met elkaar te vergelijken. Ook informatie over het sterftecijfer vindt u op deze website.

Gebruik resultaten

Het Anna Ziekenhuis gebruikt de (H)SMR-cijfers samen met andere (kwaliteits)instrumenten om inzicht te krijgen in eventuele risico’s binnen de eigen ziekenhuisorganisatie. Zo voert het Anna Ziekenhuis onder andere nader dossieronderzoek uit als uitkomsten van deze en andere meetinstrumenten daartoe aanleiding geven. Tevens is er een commissie die de dossiers van alle overleden patiënten in het Anna Ziekenhuis onderzoekt, om zo zicht te krijgen op eventuele vermijdbare sterfte. Op deze manier werkt het Anna Ziekenhuis continu aan de verbetering van de patiëntveiligheid.