Registratie bij je 1e bezoek

Wanneer je gebruik maakt van zorg in het Anna Ziekenhuis, dien je je eenmalig te registreren bij de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis. Wij verzoeken je voorafgaand aan je afspraak in te schrijven, houd rekening met ongeveer 15 minuten vóór je afspraaktijd. Volgens landelijke en wettelijke verplichting dien je altijd bij registratie een geldig identiteitsbewijs te laten zien. Een geldig identiteitsbewijs kan een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of een verblijfsdocument zijn. Op dit document staat je Burgerservicenummer (BSN).

BSN

Een geldig identiteitsbewijs kan een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of een verblijfsdocument zijn. Op dit document staat je Burgerservicenummer. (BSN). Binnen de gezondheidszorg is gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) voor identificatie verplicht. In onze administratie worden je patiëntgegevens gekoppeld aan het BSN. Toepassing van het BSN is noodzakelijk voor een eenvoudige en betrouwbare uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, alsook op declaratieformulieren en recepten.

Pasfoto

Om de veiligheid te verbeteren vragen wij aan al onze patiënten eenmalig een foto te laten maken bij de receptie. Deze foto wordt opgenomen in je medisch, elektronisch dossier. Wanneer je foto is opgenomen in je dossier, kunnen wij jou herkennen en hoef je je niet elke keer opnieuw te identificeren bij eventuele vervolgbezoeken aan het Anna Ziekenhuis.

Zorgverzekering

Het is belangrijk dat je je zorgverzekeringspas meeneemt. Indien je niet verzekerd bent, dien je het ziekenhuis hierover te informeren. In een dergelijk geval stelt het ziekenhuis voor behandeling een voorschotnota op. Na beëindiging van de behandeling wordt het exacte bedrag met het door jou betaalde voorschot verrekend. 

Kinderen

Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. Je kind heeft dus ook een geldig legitimatiebewijs nodig zoals een paspoort of identiteitskaart, de identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Wijziging in je persoonsgegevens

Na eenmalige registratie is het belangrijk dat wij een actueel overzicht hebben van je gegevens. Dit is ook belangrijk voor jou, zodat informatie die wij naar jou sturen jou ook bereikt. Wanneer je gegevens zoals adres, huisarts, e-mailadres of (mobiele)telefoonnummer veranderen, vragen wij je dit zo spoedig mogelijk door te geven. Dit kun je op een van de volgende manieren doen:

  • Bij de receptie in de centrale hal van het Anna Ziekenhuis. Neem je wel je legitimatiebewijs mee?
  • Je past je gegevens aan middels dit formulier op de website. Hierbij dien je een kopie van je legitimatiebewijs mee te sturen. De kopie van je identiteitsbewijs zal alleen ter vaststelling van je identiteit worden gebruikt en zal na vaststelling direct worden vernietigd.