Eigen risico

Je betaalt een verplicht eigen risico als je ziekenhuiszorg krijgt die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Dit eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplichte eigen risico gaat in op de dag dat je 18 jaar wordt. Dit betekent dat je in een kalenderjaar altijd zelf eerst het vastgestelde eigen risico aan zorgkosten betaalt die onder de basisverzekering vallen. Het verplichte eigen risico is vastgesteld op €385,-

Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat je een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heb je dan zelf afgesproken met je zorgverzekeraar. 

Meer uitleg over het eigen risico en mogelijke naheffingen