Calamiteitenonderzoek

Wij zetten ons elke dag in voor het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg. Ondanks alle inspanningen om goede en veilige zorg te leveren, kan het gebeuren dat een calamiteit optreedt. In die gevallen doen wij onderzoek naar wat er is gebeurd en hoe we als ziekenhuis daarvan kunnen leren. Op die manier blijven wij continu werken aan een goede patiëntenzorg.

Kwaliteit verbeteren door leren van incidenten

Het Anna Ziekenhuis hecht veel waarde aan transparantie en wil graag inzicht geven in de wijze waarop dit lerend vermogen van de organisatie wordt gewaarborgd. Het Anna Ziekenhuis publiceert daartoe sinds 1 juli 2018 jaarlijks een rapportage over alle gemelde en onderzochte calamiteiten. Eerder maakten wij deze informatie over calamiteiten al via onze bestuursverslagen bekend. Dit blijven wij overigens ook doen.
Omdat privacy van patiënt en medewerker te allen tijde beschermd moeten worden, wordt de informatie zo omschreven, dat hij nooit herleidbaar is naar een individuele casus. Je vindt de rapportage hier.

Wil je hier meer over weten?

Meer informatie over de manier waarop het Anna Ziekenhuis met calamiteiten omgaat vind je hier.