Afdeling

Medische microbiologie

Het specialisme medische microbiologie is een specialisme waar je als patiënt niet direct mee in aanraking komt. Toch is dit specialisme belangrijk voor kwalitatief goede zorg in het Anna Ziekenhuis. Het specialisme richt zich namelijk op de diagnose, behandeling en preventie van ziekten die worden veroorzaakt door schadelijke micro-organismen, zoals bacteriën, gisten en schimmels.

Over de arts-microbioloog

De arts-microbioloog weet precies welke van deze micro-organismen overdraagbaar zijn van mens op mens of van dier op mens en welke ziektes deze veroorzaken. Een arts-microbioloog is daarom dé deskundige op het gebied van infectieziekten. Een arts-microbioloog ondersteunt je huisarts of medisch specialist en is dus vooral op de achtergrond betrokken bij uw diagnose en/of behandeling. Een arts-microbioloog werkt voor de preventie van infectieziekten in het Anna Ziekenhuis ook nauw samen met de afdeling infectiepreventie.

Medische microbiologie in het Anna Ziekenhuis

Als we een infectieziekte bij je vermoeden, werkt de arts-microbioloog nauw samen met je behandelend arts. De arts-microbiologen sluiten daarnaast ook aan bij overleggen van andere specialismen, zoals de intensive care. Op deze manier kun je ervan uit gaan dat je de best mogelijke zorg op een veilige manier krijgt.

Medisch microbiologisch onderzoek

Het Anna ziekenhuis besteedt het medisch microbiologisch onderzoek uit aan het laboratorium van medische microbiologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. Dit betekent dat materiaal dat binnen het Anna Ziekenhuis of op één van de externe locaties wordt verzameld voor medisch microbiologisch onderzoek samen met je persoonsgegevens worden doorgestuurd naar het JBZ. Het JBZ verricht het laboratoriumonderzoek en koppelt de uitslag van het onderzoek terug aan je behandelaar van het Anna Ziekenhuis. In het kader van deze zorgverlening worden je persoonsgegevens opgenomen in de systemen van het JBZ, waaronder het Elektronisch Patiëntendossier. Voor meer informatie over de verwerking van je gegevens, zie de website JBZ.