Kwaliteitsindicatoren

Jaarlijks wordt de kwaliteit van zorg inzichtelijk gemaakt door de publicatie van kwaliteitsindicatoren. Dat doet het Anna Ziekenhuis via het programma Zorginstituut Nederland en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Zorginstituut Nederland

Het zorginstituut heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft deze zogenaamde basisset kwaliteitsindicatoren ontwikkeld samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Orde van Medisch Specialisten en de Federatie van Universitair Medische Centra. Deze indicatoren geven een globaal beeld hoe een ziekenhuis presteert op zorginhoudelijk niveau. Meer informatie vind je op www.igj.nl.

Het Anna Ziekenhuis ziet de prestatie-indicatoren als een belangrijk hulpmiddel bij het streven om continu te verbeteren. Dat is niet alleen belangrijk voor de patiënten, maar ook voor de verwijzers, samenwerkingspartners en medewerkers. Het is tevens een belangrijk middel om te laten zien hoe het met onze dienstverlening is gesteld.