Plichten als patiënt

Naast rechten, heb je als patiënt ook bepaalde plichten.

Duidelijk en volledigheid

Het is je plicht om je behandelaar(s) duidelijk en volledig te informeren. Dit is nodig zodat de medisch specialist een juiste diagnose kan stellen en jou zo goed mogelijk kan behandelen.

Opvolging advies zorgverlener

Er wordt van jou verwacht dat je meewerkt aan de afgesproken behandeling en de adviezen van je zorgverlener opvolgt.

Betaling zorg

Je moet zorgen voor de betaling van de verzorging en behandeling die je in ons ziekenhuis ontvangt. Heb je geen ziektekostenverzekering, dan zijn de kosten voor jouw eigen rekening.

Identificatie (BSN)

Binnen de gezondheidszorg is gebruik van het Burger Service Nummer (BSN) voor identificatie verplicht. Om in onze administratie je patiëntgegevens te koppelen aan je BSN, is het noodzakelijk om je éénmalig te laten registreren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Toepassing van het BSN zorgt voor een eenvoudige en betrouwbare uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, alsook op declaratieformulieren en recepten.

Iedereen die bij een gemeente in Nederland staat ingeschreven heeft een BSN.