Kosten, privacy, gegevens delen met derden Trombosedienst

Kosten afname/controle

De kosten voor de afname en controle worden verrekend met je eigen risico. Wij raden aan vooraf bij je zorgverzekeraar te informeren naar eventuele voorwaarden. 

Privacy

In verband met je behandeling worden bij de trombosedienst medische en administratieve gegevens vastgelegd. 

De trombosedienst gaat uiterst zorgvuldig met je gegevens om.

Alleen behandelend artsen en medewerkers van de trombosedienst hebben inzage in je gegevens, voor deze medewerkers geldt uiteraard geheimhoudingsplicht.

Op alle locaties streven wij er naar bij de bloedafname je privacy zoveel mogelijk te waarborgen.

Mocht het gebodene niet aan je wensen voldoen kun je terecht op onze hoofdlocatie, bij de bloedafname van het Anna Ziekenhuis (route 6).

Je kunt bij het aanmelden aangeven dat je meer privacy wenst. Je afname zal dan vervolgens in een eigen cabine plaatsvinden. 

Doorgeven medische gegevens aan derden

De trombosedienst verstrekt alleen gegevens aan andere zorgpartners als dat nodig is voor een goede zorgverlening, bijvoorbeeld aan je huisarts of tandarts, je specialist/behandelaar, je apotheek of andere zorgverleners.

Voor het uitwisselen van medische gegevens heeft de trombosedienst je toestemming nodig. Bij inschrijving in de trombosedienst krijg je hiervoor een toestemmingsformulier. Dit formulier graag ingevuld naar de trombosedienst retour sturen. 

Mocht je vragen hebben of je toestemming in willen trekken, kun je contact opnemen met de trombosedienst: 040 286 40 60.