Verpleegkundig en Verzorgend staf bestuur

Het Verpleegkundig en Verzorgend staf bestuur (VVSB) binnen het Anna Ziekenhuis bestaat uit 4 verpleegkundigen. Het VVSB is een vertegenwoordiger en belangenbehartiger van alle verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam binnen het Anna Ziekenhuis. Vanuit deze rol neemt het VVSB deel in besluitvorming over zaken die deze beroepsgroep aangaan. 

Over ons

Het VVSB vervult een brugfunctie tussen de verpleegkundigen en verzorgenden beroepsgroep en de Raad van Bestuur. Het VVSB geeft gevraagd en ongevraagd advies bij beleids- en besluitvormingsprocessen die van invloed zijn op deze beroepsgroep. 

Onze missie

De missie van het VVSB is om de kwaliteit en veiligheid van de verpleegkundige zorg te blijven optimaliseren. Wij zetten ons in voor de professionalisering van onze beroepsgroep en streven naar een optimale werkplek, wat ook resulteert in betere patiëntenzorg.

Neem contact met ons op

Het VVSB komt 2 keer per maand samen. Heb je vragen? Neem dan contact op met het VVSB via vvsb@st-anna.nl