Voorbereiden op je afspraak

Wat kun je verwachten bij je 1e afspraak? En hoe kun je je het beste voorbereiden? Dat lees je op deze pagina. Meer informatie over hoe je je kunt voorbereiden bij een chirurgische ingreep, lees je op de pagina Voorbereiden op een opname bij een chirurgische ingreep.

Wachttijden

Wij proberen altijd op tijd te werken. Toch kan het voorkomen dat je wat langer moet wachten. Soms moet de arts weg naar een spoedgeval. Of een gesprek met een andere patiënt duurt wat langer. Dit gebeurt soms onverwachts. De medewerkers van de polikliniek vertellen het je als het spreekuur uitloopt. Je helpt mee de wachttijden kort te houden door op tijd op de polikliniek te zijn. Houd rekening met bijvoorbeeld files en slecht weer en de tijd die je nodig hebt om een parkeerplaats te vinden.

Soms ontstaat er verwarring doordat patiënten die later komen, toch eerder worden geholpen. Dit komt dan doordat:

 • patiënten op volgorde van afspraak worden geholpen en niet op volgorde van binnenkomst
 • een patiënt een afspraak heeft bij een andere arts dan jij

Onderzoek

De arts doet lichamelijk onderzoek bij jou, als dat nodig is. Soms is er meer onderzoek nodig, zoals bloedonderzoek of röntgenfoto's. Wij proberen te regelen dat je dit onderzoek meteen na jouw polikliniekbezoek hebt. Soms kan dit niet, dan maken we een afspraak op een andere dag.

Vervolgtraject

Jouw arts of zijn/haar assistente geeft jou informatie over een mogelijk vervolgtraject.

Tips voor je gesprek met de arts

Een goed gesprek tussen jou en jouw arts is belangrijk. De arts heeft informatie van jou nodig om vast te stellen wat er aan de hand is en welke behandeling nodig is. En de arts informeert je over jouw ziekte en behandeling. Uiteindelijk beslis je samen met de arts over de voorgestelde behandeling. Een goede voorbereiding op het gesprek met jouw arts helpt. Op deze pagina vind je tips en adviezen voor het gesprek.

Hoe kun je het gesprek met jouw arts voorbereiden

Tijdens het bezoek aan de arts krijg je veel informatie.

 • Schrijf voor je bezoek jouw vragen in volgorde van belangrijkheid op papier. Zelfs dan kun je nog vragen vergeten. Vraag je arts daarom wie je kunt bellen als je nog vragen hebt.
 • Neem gerust een familielid of een goede bekende mee. Iemand die op de hoogte is van jouw situatie en die goed kan luisteren.
 • Maak aantekeningen tijdens het gesprek of spreek af dat degene die met jou meegaat dit doet.
 • Vraag je arts of er voorlichtingsmateriaal is over jouw ziekte, het onderzoek en/of de behandeling die je krijgt. Dit kan ook een goede website zijn met betrouwbare informatie of een verwijzing naar een patiëntenvereniging.
 • Herhaal in je eigen woorden wat je arts je verteld heeft. Zo kun je controleren of je de informatie goed begrepen hebt.

Informatie die je aan jouw arts kunt geven

Welke informatie kun je aan jouw arts geven?

 • De reden waarom je de arts bezoekt.
 • Welke klachten of problemen je hebt.
 • Wat je voelt en wanneer je daar last van hebt.
 • Neem zo mogelijk een overzicht mee van de medicatie die je gebruikt. Deze kun je opvragen bij je apotheek. Wanneer je bij je eigen apotheek toestemming geeft om je medicatiegegevens te delen, halen wij deze gegevens automatisch op. Je medicatiegegevens worden dan automatisch getoond in het dossier als je een afspraak hebt gemaakt op de polikliniek.

Vragen die je aan jouw arts kunt stellen

In het gesprek met je arts kun je vragen stellen over je klachten, onderzoeken, behandelingen en medicijnen, maar ook bijvoorbeeld over doorverwijzing naar een andere arts. Wees niet bang om vragen te stellen of terug te komen op een onderwerp dat al besproken is.

 • Wat zijn de risico's van het onderzoek, de behandeling of het medicijn?
 • Zijn er ook andere onderzoeken of behandelingen mogelijk?
 • Wat is de oorzaak van mijn klachten?
 • Wat kan ik zelf doen aan mijn klachten?
 • Wat zijn de gevolgen voor mij in het dagelijks leven?
 • Is het verstandig de mening van een andere arts te vragen (een second opinion)?
 • Hoelang duurt het voordat mijn klachten verminderen?
 • Hoe werkt het voorgeschreven medicijn?