Verloskunde voor begeleiding en zorg bij jouw zwangerschap en bevalling

Afdeling

Verloskunde

Op de afdeling verloskunde van het Anna Ziekenhuis kun je na verwijzing van jouw huisarts of verloskundige terecht voor begeleiding van jouw zwangerschap. Controle in het ziekenhuis is nodig als je een verhoogd risico loopt op complicaties bij jouw zwangerschap en/of bevalling of als er tijdens een normale zwangerschap complicaties optreden. Bijvoorbeeld als tijdens jouw eerdere zwangerschap(pen) complicaties zijn opgetreden, je in verwachting bent van een meerling, jouw baby niet goed groeit of de placenta verkeerd ligt.

Zwangerschapscontroles

Je komt afwisselend bij de gynaecoloog (vrouwenarts) en de klinisch verloskundige. Hoe vaak je tijdens jouw zwangerschap op controle komt, hangt af van de zwangerschapsduur, jouw medische voorgeschiedenis en gezondheid en het verloop van jouw zwangerschap.

Over onze zorg

De gynaecoloog is jouw hoofdbehandelaar. Onze klinisch verloskundigen werken nauw samen met de gynaecologen en zijn opgeleid om meer complexe zorg te verlenen bij zwangerschap en bevalling. Je krijgt informatie over allerlei aspecten rondom zwangerschap en bevallen. Ook over testen die mogelijk zijn om te kijken of jouw ongeboren kind wel of niet een aangeboren afwijking heeft.

Tijdens de zwangerschap kan de echoscopist meerdere keren een echo maken om de groei van jouw baby te bepalen en/of te volgen. Je kunt tijdens dat onderzoek de echobeelden van jouw kind volgen op een beeldscherm. Bij elke controle meten wij jouw bloeddruk. De gynaecoloog of klinisch verloskundige voert steeds een uitwendig onderzoek uit om te beoordelen of jouw baarmoeder goed groeit. Zodra het mogelijk is, beluisteren we de hartslag van de baby en we voelen hoe de baby in jouw buik ligt.

Je kunt tijdens je bezoek altijd je vragen stellen, ook aan onze polikliniekassistenten. Bij al jouw afspraken is jouw partner altijd van harte welkom.

Over ons geboortecentrum

In geboortecentrum krijgen jij en jouw baby optimale zorg voor, tijdens en na de bevalling. Je bevalt in ons geboortecentrum in een luxe kraamsuites en er is een couveuseafdeling. Je kunt er in een huiselijke sfeer bevallen en als het nodig is jouw kraamtijd doorbrengen.

Handige informatie