Afdeling

Fertiliteitsspreekuur

Op het fertiliteitsspreekuur proberen we te onderzoeken wat de oorzaak van het uitblijven van een zwangerschap is en gaan we op zoek naar een geschikte behandeling. Zowel in medisch als in psychologisch opzicht gaan we jullie zo goed mogelijk begeleiden. De behandeling is namelijk niet altijd makkelijk en de uitkomst kan onzeker zijn.

Hoe kom je op het fertiliteitsspreekuur?

Verwijzing naar ons fertiliteitsspreekuur kan met een verwijsbrief van de huisarts of een andere specialist. De huisarts mag verwijzen als er na een jaar onbeschermd vrijen nog geen zwangerschap is. Er mag eerder verwezen worden bij het ontbreken van een cyclus, een onregelmatige cyclus en bij een leeftijd vanaf 38 jaar.

 

Jullie hebben een wens om zwanger te worden

Maar een spontane zwangerschap blijft uit. 90 procent van alle stellen raakt na een jaar onbeschermde gemeenschap spontaan zwanger. Gebeurt dit niet, dan kan er sprake zijn van verminderde vruchtbaarheid. De oorzaak van het uitblijven van een zwangerschap ligt in ongeveer dertig procent van de gevallen bij de vrouw, dertig procent bij de man en dertig procent bij beiden. Bij 10 procent wordt geen verklaring gevonden. Wij onderzoeken wat de oorzaak kan zijn en welke behandelingen mogelijk nodig zijn om een zwangerschap te realiseren.

Wat kunnen jullie verwachten?

Voor het eerste bezoek sturen we jullie allebei vragenlijsten toe. Deze kunnen thuis ingevuld worden en met een retourenveloppe naar ons teruggestuurd worden.

De fertiliteitsconsulente neemt vervolgens contact met jullie op om een afspraak te maken. Dat kan bij ons overdag, maar ook op woensdagavond.

Het 1e consult bij ons is een combinatie afspraak. Jullie komen eerst bij de fertiliteitsconsulente. Zij neemt de vragenlijsten door en legt uit wat jullie kunnen verwachten bij ons. Na dit consult komen jullie aansluitend bij de gynaecoloog.

Deze gynaecoloog blijft gedurende het hele traject dat jullie bij ons onder behandeling zijn, jullie behandelend gynaecoloog.

Bij dit eerste gesprek is het fijn dat jullie beiden aanwezig zijn want jullie komen bij ons onder behandeling als een paar. Let op: hiervoor ontvangen jullie beiden een factuur: dit heeft mogelijk gevolgen voor het eigen risico. 

Tijdens dit eerste consult wordt er soms al een inwendige echo gemaakt en worden er afspraken gemaakt voor mogelijke vervolgonderzoeken.

Vruchtbaarheidsbehandelingen en werk

We proberen met het maken van afspraken zoveel mogelijk rekening te houden met jullie werktijden, maar helaas zal dit niet altijd lukken. Vruchtbaarheidsonderzoek en behandeling is namelijk gebonden aan de cyclus van de vrouw en daarom niet altijd planbaar.

Volgens de wet mag een werknemer verzuimen voor bezoek aan een ziekenhuis/arts in verband met vruchtbaarheidsbehandelingen als deze niet buiten werktijd te plannen zijn. Een brochure met informatie voor de werkgever is te downloaden op de website van Freya.  

Onderzoeken en behandelingen in ons ziekenhuis

Om achter de oorzaak van de verminderde vruchtbaarheid te komen, beginnen we met een oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO). Hieronder valt:

  • Cyclusanalyse: met behulp van echo's volgen we de cyclus zodat we kunnen zien of er een eisprong is en wanneer deze is.

  • Hormoononderzoek: bloedprikken aan het begin van de cyclus en meestal een week na de eisprong.

  • Semenanalyse: in het laboratorium wordt het sperma beoordeeld op hoeveelheid en beweeglijkheid.

  • HSG (hysterosalpingografie): bij dit onderzoek wordt bekeken of de vorm van de baarmoederholte normaal is en of de eileiders doorgankelijk zijn. Dit onderzoek wordt niet altijd meteen in het OFO gedaan, soms volgt het later in het traject.

  • Diagnostisch laparoscopie (kijken in de buik door middel van een kijkoperatie): dit onderzoek wordt alleen gedaan als er aanwijzingen zijn voor mogelijke afwijkingen van de baarmoeder en/of de eileiders.

Als het OFO afgerond is, komen jullie terug bij jullie behandelend gynaecoloog om alle uitslagen te bespreken en wat de mogelijke vervolgbehandeling is. Als er geen duidelijke oorzaken gevonden worden, kan het zijn dat we niet meteen gaan behandelen maar het spontane beloop nog even afwachten.

Psychologische ondersteuning

Naast onze reguliere (echo)spreekuren en de spreekuren bij de gynaecoloog is er ook de mogelijkheid om met een medisch psycholoog of coach een afspraak te maken. Een vruchtbaarheidsonderzoek kan namelijk nogal ingrijpend zijn en dan kan het prettig zijn om hier met iemand over te praten buiten je eigen omgeving.

Wat kun je zelf al doen?

  • Foliumzuur slikken: Dit is een vitamine en zorgt voor een goede ontwikkeling van het zenuwstelsel van het ongeboren kind.

  • Gezond gewicht: zowel overgewicht als ondergewicht kan de menstruatiecyclus verstoren. Er is bij overgewicht ook een verhoogd risico op miskramen, diabetes en/of een te hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap (zie ook ons Centrum voor Leefstijlgeneeskunde).

  • Niet roken: roken tast de kwaliteit van de eicellen aan en zorgt ervoor dat een vrouw eerder in de overgang kan komen. Bij mannen die roken kan er schade optreden in de zaadcellen en de beweeglijkheid van de zaadcellen kan minder worden.(zie ook onze rookstoppoli)

  • Alcohol: wees matig met het gebruik van alcohol. Te veel alcohol kan een effect op de cyclus hebben en kan bij de man het aantal en de kwaliteit van de zaadcellen beïnvloeden.