Bij geriatrie werken we aan het behoud en herstel van zelfstandigheid en kwaliteit van leven bij oudere mensen

Afdeling

Geriatrie

Bij de afdeling geriatrie (ouderengeneeskunde) van het Anna Ziekenhuis sta je als oudere mens centraal. Ons belangrijkste doel is het behoud en herstel van de zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Bij oudere mensen speelt vaak een combinatie van lichamelijke, geestelijke en sociale problemen. Daarom kijken we niet naar één probleem, maar naar de hele mens.

Wanneer naar geriatrie?

Veelvoorkomende klachten zijn bijvoorbeeld loopproblemen en vallen, achteruitgang in het functioneren en zelfstandigheid, geheugenproblemen en verwardheid, stemmingsproblemen, gewichtsverlies en incontinentie. Onze klinisch geriaters werken nauw samen met andere zorgverleners binnen en buiten ons ziekenhuis en zijn gemakkelijk bereikbaar voor advies en ondersteuning.

Je eerste bezoek

We werken samen met jou aan het behoud en herstel van jouw zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Omdat er op oudere leeftijd vaak meerdere veranderingen spelen op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebeid, brengen we tijdens jouw eerste bezoek aan de polikliniek jouw klachten goed in kaart. Je hebt dan ook een gesprek met de geriater, een lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullende testen. Het eerste bezoek aan onze afdeling duurt ongeveer anderhalf uur.

Op basis van de resultaten van de onderzoeken stelt de klinisch geriater een advies of behandelplan op. Dit doen we in overleg met jou en jouw vertrouwenspersoon. In dit behandelplan staan jouw wensen voorop en houden we rekening met wat je aankan. Tijdens volgende bezoeken aan de polikliniek bekijken en bespreken we jouw voortgang.

We kijken naar de gehele mens

Om dit goed te doen werken onze klinisch geriaters nauw samen met andere zorgverleners binnen en buiten ons ziekenhuis. Onze polikliniek is gemakkelijk bereikbaar voor advies en ondersteuning. Als je dat wenst, kunnen onze geriaters bijvoorbeeld samen met jou een afweging maken van de voordelen en risico’s bij operaties of andere behandelingen.