Liesbreukbehandeling in 1 dag

Het Anna Ziekenhuis biedt de mogelijkheid voor een liesbreuk behandeling in 1 dag. Concreet betekent dit dat in de ochtend onderzoek en diagnose plaatsvinden. Vervolgens vindt ’s middags de operatie plaats.

Kom ik in aanmerking? (quickscan)

Je komt in aanmerking voor de liesbreuk behandeling in 1 dag als je:

  • Tussen de 18 en 65 jaar bent
  • Gezond bent en geen of beperkt medicijnen gebruikt
  • De afgelopen twee maanden niet in een ziekenhuis in het buitenland bent opgenomen geweest
  • Een verwijzing van je huisarts hebt

Zijn de kenmerken voor jou van toepassing en heb je interesse? Vul dan het onderstaande intakeformulier volledig in. Op basis van de antwoorden bepaalt de chirurg of je inderdaad in aanmerking komt. Binnen drie werkdagen ontvang je een reactie van ons en worden nadere afspraken met je gemaakt.

Voldoe je niet aan de 4 voorwaarden? Lees dan meer over onze reguliere liesbreukbehandeling.

Intakeformulier

Heb je een verwijzing van je huisarts? Een verwijzing is noodzakelijk.


Persoonsgegevens
Geslacht


Voornaam en achternaam
Straat, huisnummer en postcode
Klachten
Wat voor liesklachten heb je? Meerdere antwoorden mogelijk
Anders, namelijk
Denkt je huisarts/bedrijfsarts dat jouw liesklachten worden veroorzaakt door een liesbreuk?Heb je al eerder een (kijk)operatie aan deze lies gehad?


Gezondheid
Voel je je verder gezond?


in cm
Na het invullen van je lengte en gewicht zal hier jouw BMI te zien zijn.
Ben je ooit eerder geopereerd en is er toen metaal of iets anders in je lichaam geïmplanteerd (bijvoorbeeld: pacemaker, aneurysmaclips, oor-implantaat, neurostimulator, medicijnpompje, etc)?


Ben je de laatste twee maanden opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis of instelling?


Kom jij of een van je huisgenoten beroepsmatig in contact met, of ben je woonachtig op een bedrijf met varkens en/of vleeskalveren en/of vleeskuikens (o.a. veehouder, slachthuis, veevervoer)?


Heb je MRSA positieve huisgenoten (partner, familielid, of andere huisgenoten)?


Heb je een MRSA onderzoek gehad?


Ben je sinds 1 januari 2013 langer dan 24 uur opgenomen geweest in een ziekenhuis?


Ben je momenteel onder behandeling bij:

Gebruik je medicijnen?


Ben je allergisch voor medicijnen?


Vragen en opmerkingen