Liesbreukoperatie bij volwassenen

Chirurgie

Download / print

Heb je een liesbreuk? Wij helpen je snel.

Onze chirurgen zijn gespecialiseerd in het snel én goed onderzoeken en behandelen van liesbreuken. Je kunt kiezen voor een liesbreukbehandeling in één dag of voor het reguliere traject. In beide gevallen ben je snel aan de beurt.

Wat is een liesbreuk?

Een breuk (ook wel hernia genoemd) is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. De breuk is herkenbaar als een zwelling ter plaatse.

De opening of verzwakking in de buikwand kan ontstaan door aangeboren factoren of door uitrekking van de buikwand. Uitrekking kan optreden in de loop van het leven, bijvoorbeeld door zwaar tillen, toename in lichaamsgewicht, persen bij bemoeilijkte stoelgang of veel hoesten.

Het is mogelijk dat de uitstulping van het buikvlies een gedeelte van de buikinhoud bevat. Bij verhoging van de druk in de buik, zoals bij staan, persen of hoesten, kan er meer buikinhoud in de uitstulping komen. De breuk wordt dan groter.

Klachten
Bij een liesbreuk bevindt de uitstulping zich in de liesstreek. Typisch is dat klachten verergeren bij persen. Klachten van een liesbreuk worden veelal aangegeven als enig ongemak, een zeurend of branderig gevoel en/of pijn in de liesstreek, maar soms zijn er helemaal geen klachten.

Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan de neiging hebben groter te worden. Dat kan dan meer klachten gaan geven. Een enkele keer komt het voor dat een breuk bekneld raakt. Dat gaat gepaard met veel pijn. Een spoedoperatie is dan nodig. Dit is gelukkig zeer uitzonderlijk.

Onderzoek
Om een liesbreuk vast te stellen zijn in het algemeen geen ingewikkelde onderzoeken nodig. De arts kan, terwijl je staat, de breuk meestal gemakkelijk vaststellen, al dan niet door je even te laten persen. In geval van twijfel kan er een echo worden gemaakt.

Wanneer er een breuk is geconstateerd zal de chirurg met je bespreken, hoe in jouw situatie de breuk behandeld kan worden.
In het algemeen zal hij een operatie adviseren. Een breukband wordt nog maar zelden voorgeschreven.

Het behandeltraject

De operatie kan worden uitgevoerd in een 1-dagsbehandeling en volgens een regulier traject.

Voorbereiding
De voorbereiding voor beide behandelingen is hetzelfde: 

 • Je hoeft je niet te scheren voor de operatie.
 • Voor deze operatie is het belangrijk dat je een bepaalde periode ervoor niet eet of drinkt (nuchter blijft). Als je niet nuchter bent, kan dit betekenen dat de ingreep niet doorgaat. Meer informatie hierover lees je in de folder ‘Anesthesie en pijnstilling rondom een operatie’.

De 1-dagsbehandeling
Wanneer je de 1-dagsbehandeling doorloopt wordt je eerst in de ochtend gezien door een chirurg op de poli.

Vervolgens heb je een gesprek met een anesthesie medewerker die je medicijngebruik met je doorneemt en je screent voor de operatie.

Daarna wordt je verzocht naar de dagverpleging te gaan waar je wordt voorbereid op de operatie. Het kan zijn dat je hier een paar uur moet wachten. Wij raden je daarom aan iets mee te nemen om deze periode te overbruggen, zoals iets te lezen of een tablet of laptop. Het Anna Ziekenhuis beschikt over gratis WIFI-netwerk voor patiënten.

Nadat je geopereerd bent moet je nog even herstellen van de ingreep op de dagverpleging. Je zult hier ook wat te eten krijgen. Vervolgens mag je naar huis.

Hier lees je meer over de 1-dagsbehandeling: Liesbreukbehandeling-in-1-dag (st-anna.nl)

Behandeling regulier traject
Wanneer je volgens regulier traject behandeld wordt, heb je eerst een gesprek met de chirurg op de poli. Aansluitend heb je een gesprek met een polimedewerker voor verdere afspraken. Op een later tijdstip volgt nog een afspraak met de anesthesiemedewerker die met je bespreekt welke vorm van verdoving bij jou wordt toegepast. Vervolgens meld je je op de dag van de operatie, op de afgesproken tijd, bij de receptie van de afdeling dagbehandeling. Hier wordt je voorbereid op je operatie.

Het kan zijn dat je hier even moet wachten. Wij raden je daarom aan iets mee te nemen om deze periode te overbruggen, zoals iets te lezen of een tablet of laptop. Het Anna Ziekenhuis beschikt over gratis WIFI-netwerk voor patiënten.

Nadat je geopereerd bent moet je nog even herstellen van de ingreep op de dagverpleging. Je zult hier ook wat te eten krijgen. Vervolgens mag je naar huis.

De operatie

Bij volwassenen plaatsen wij bij een liesbreuk tijdens de operatie een matje van kunststof. Dit komt op de zwakke plek in de buikwand. Het matje versterkt de zwakke plek waar de liesbreuk is ontstaan. Dit matje is veilig en wordt goed geaccepteerd door je lichaam.

Voor een liesbreukoperatie zijn 2 mogelijkheden: een kijkoperatie of een open operatie. Meestal kiezen wij bij een liesbreuk voor een kijkoperatie. Het grote voordeel is dat je sneller geneest, minder pijn hebt en de kans op chronische pijnklachten laag is. Na een kijkoperatie kun je ook sneller je normale activiteiten weer oppakken.

Soms is een kijkoperatie niet mogelijk. Je arts bespreekt dit met je. Dan opereren wij de liesbreuk met een open operatie. Het voordeel hierbij is dat dit onder plaatselijke verdoving kan.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico's op complicaties bij een operatie, zoals trombose, longontsteking, nabloeding, wondinfectie.

Na enkele dagen kun je vanwege een bloeding een blauwe verkleuring zien in het wondgebied. De verkleuring kan uitzakken naar de basis van de penis en de balzak bij de man en naar de grote schaamlip bij de vrouw. Dat is niet verontrustend.

Het komt voor dat na verloop van tijd bij een klein aantal van de geopereerde patiënten op dezelfde plaats opnieuw een breuk ontstaat (een recidief breuk). Hoe deze breuk hersteld moet worden, bespreekt de behandelend chirurg met je. Een nieuwe operatie zal nodig zijn.

Omdat in het operatiegebied enkele zenuwen lopen, bij de man ook nog de zaadstreng, is een beschadiging van deze structuren denkbaar. Deze complicaties treden gelukkig zelden op. De consequentie van schade aan een zenuw kan gevoelloosheid zijn, of soms juist een blijvende pijnklacht rond het operatiegebied. De gevolgen van schade aan de zaadstreng zelf of een bloedvat hiervan kunnen zijn het kleiner en gevoelloos worden van de zaadbal.

Tevens is het mogelijk dat je na de kijkoperatie klachten ondervindt van je schouders. Dit wordt veroorzaakt door het kooldioxidegas (CO2) dat wordt gebruikt bij het opblazen van de buik. Dit gas kan het middenrif enigszins prikkelen. Via een zenuwbaan die in de richting de schouder loopt kan dit ertoe leiden dat je na de operatie gedurende enkele dagen een gevoelige schouder heeft. Dit is onschuldig, maar wel hinderlijk. Deze klachten komen niet vaak voor en verdwijnen na enkele dagen. Dit is meestal met goede pijnstillers te onderdrukken.

Na de operatie

Na de operatie zal het operatiegebied pijnlijk zijn. Als je ondanks de pijnstilling toch pijn hebt, kun je dit bij de verpleging aangeven.

Als je moet hoesten of persen kun je het beste wat tegendruk geven tegen de wond, bijvoorbeeld met een kussentje of met je vlakke hand. In het operatiegebied kan nog lang een dof gevoel aanwezig zijn. Het wondgebied kan nog enige tijd wat verdikt blijven.

Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren zul je na ontslag nog enige tijd hinder kunnen ondervinden van het operatiegebied. Ook het hervatten van jouw dagelijkse activiteiten zal daarvan afhankelijk zijn. Je arts zal je hierin adviseren.

Ontslag

Vier weken na de operatie heb je een belafspraak met je chirurg.

Vragenlijsten over je gezondheid

We willen graag weten of je gezondheid verbetert door de behandeling. Daarom stellen we je een aantal vragen. Je ontvangt hiervoor een vragenlijst via de mail. Dit doen we op verschillende momenten voor en na je behandeling. Het gaat om 3 meetmomenten: voor en na de operatie ontvang je een digitale vragenlijst en en 4 weken na je operatie heb je een belafspraak.

 • Heb je hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst? Vraag dan iemand die je vertrouwt om je te helpen, bijvoorbeeld een familielid.
 • Wij gaan veilig om met de gegevens die je invult. Kijk voor meer informatie op annaziekenhuis.nl/privacy.
 • Wil je de vragenlijsten niet meer ontvangen? In het mailbericht vind je een link om je af te melden.
 • Heb je vragen? Bel dan met de afdeling waar je behandeld wordt.

Leefregels na liesbreuk operatie

 • Vermijd de eerste 2 weken zware lichamelijke inspanning, persen en het tillen van zware voorwerpen. Verder mag belast worden op geleide van pijn. Luister goed naar je lichaam.
 • De eerste tijd na de operatie raden we je aan om met je hand of een klein kussentje tegendruk te geven op het wondgebied, als je hoest of perst.
 • De pleister kan na 48 uur verwijderd worden. Tenzij deze doorbloed is (dit komt voor en is niet zorgwekkend), dan kun je de pleister eventueel vervangen door een nieuwe pleister.
 • Als er folie op de wond zit dan kun je deze na 1 week verwijderen. Tenzij er nog een lekkage onder de folie zit (dit komt voor en is niet zorgwekkend), dan kun je de folie eraf halen en een pleister plakken. Bij het blijven na lekken van bloed uit de wond, eerst met een gaasje 3-5 minuten afdrukken.
 • Op de wond mag een eilandpleister geplakt worden, als de wond droog is hoeft dit niet meer (eilandpleisters zijn verkrijgbaar bij de apotheek of drogist).
 • Douchen mag na 48 uur. Gebruik vloeibare zeep. Douche de eerste keer kort en zorg dat er iemand in de buurt is voor het geval dat je onwel wordt. De wond mag nat worden. Wrijf niet met washand over de wond en dep de wond droog met een schone droge handdoek.
 • Baden mag na 2 weken.
 • Autorijden mag na 24 uur op geleide van pijn.
 • Fietsen mag na 24 uur op geleide van pijn.
 • Sporten mag na 2 weken op geleide van pijn (na 6 weken is de mat ingegroeid).
 • De hechtingen zijn oplosbaar.
 • Helder wondvocht is normaal, dit hoort bij de normale wondgenezing.
 • Minimale roodheid en verkleuring van de huid (blauwe plekken) is normaal.
 • Indien een matje geplaatst is kan dit een ‘trekkend’ gevoel geven in de buikwand. Dit gevoel gaat na enkele weken weg.

Neem contact met ons op bij:

 • Koorts boven 38,5 °C die langer dan 24 uur aanhoudt.
 • Aanhoudende lekkage van bloed door de pleister, wat niet stopt met behulp van afdrukken.
 • Aanwezigheid van troebel en riekende pus uit de wond.
 • Toename van forse roodheid gepaard met flinke zwelling van de wond.
 • Aanhoudende pijn die niet onder controle is ondanks de voorgeschreven pijnstillers.

Wat te doen bij vragen of problemen na de operatie?

Mochten er zich problemen voordoen na de operatie, dan kun je altijd bellen naar:

Van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 12:15 uur:
Polikliniek chirurgie, telefoon: 040 - 286 48 72

Buiten deze tijden en in het weekend:
Spoedeisende hulp (SEH), telefoon: 040 - 286 48 34

Op de dag van de ingreep tussen 7.00 - 21.00 uur:
Afdeling dagbehandeling 040 - 286 48 44

 

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als een aanvulling hierop. Zodat je alles nog eens rustig na kunt lezen.

Heb je vragen? Dan kun je bellen naar de polikliniek chirurgie, van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 12:15 uur. Telefoonnummer 040 - 286 4872.

Liesbreukoperatie in het Anna Ziekenhuis

Je wilt natuurlijk voor een liesbreukoperatie naar het beste ziekenhuis. Het Anna Ziekenhuis heeft een speciaal liesbreukcentrum. Gespecialiseerd in het snel én goed onderzoeken en behandelen van liesbreuken. Onze artsen behandelen samen zo’n 400 liesbreuken per jaar. Veel ervaring dus. Dit heeft een positief effect op de resultaten. Onze chirurgen kennen ook de nieuwste operatietechnieken. Je wordt dus altijd behandeld door een ervaren arts.

In onze Patiënt Journey app kun je uitgebreide informatie vinden over de behandeling. Je krijgt stap voor stap belangrijke informatie over onder andere het onderzoek, de operatie, revalidatie en nazorg bij een liesbreuk.