Voorbereiden op een opname bij een chirurgische ingreep

Jouw chirurg heeft met jou besproken dat je wordt opgenomen vanwege een chirurgische ingreep. Op de afdeling word je als patiënt actief betrokken bij je herstel. Hierbij krijg je te maken met een team van artsen, verpleegkundigen, maar ook fysiotherapeuten of diëtisten. Naast het lichamelijk herstel is er vooral bij de langere opname ook aandacht voor jouw geestelijk welzijn.

De duur van jouw verblijf

De chirurgen van het Anna Ziekenhuis hechten bijzonder veel waarde aan een direct arts-patiënt contact. Toch is dit tijdens een opname en behandeling niet altijd mogelijk. Het is afhankelijk van de ingreep en hoe lang je opgenomen wordt. Je kunt terechtkomen op een van de volgende afdelingen:

  • Afdeling dagbehandeling
  • Kortverblijf afdeling of Acute Opname Afdeling (AOA)
  • Lang verblijf afdeling (Verpleegafdeling heelkunde) 

Dagbehandeling

Bij een dagopname kom je op de afdeling dagbehandeling. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de behandeling van een liesbreuk, spataders, een kijkoperatie in je kniegewricht, maar ook voor het verwijderen van je galblaas met een kijkoperatie en talloze andere ingrepen. 

Bij een dagopname spreek je in het algemeen je behandelend chirurg niet meer na de ingreep. Direct na de ingreep ben je meestal nog niet wakker genoeg voor een gesprek met je chirurg en je chirurg gaat dan verder met zijn andere werkzaamheden.

Wij plannen daarom bij jouw ontslag meteen een poliklinische nacontrole bij de chirurg. Bij dit bezoek kun je al je specifieke vragen over de ingreep alsnog stellen. 

Kort verblijf afdeling en Acute Opname Afdeling

Je wordt opgenomen op de afdeling kort verblijf als je een ingreep ondergaat, waarbij het nodig is om een extra nacht in het ziekenhuis te blijven. Bijvoorbeeld bij grotere littekenbreuken, operaties bij borstkanker en dotterbehandelingen.

Bij een kortverblijf opname kun je ook opgenomen worden op de Acute Opname Afdeling (AOA). Hier komen patiënten die met spoed worden opgenomen. Als blijkt dat een langere opname nodig is, dan word je overgeplaatst naar de langverblijf afdeling. 

Op deze afdeling loopt iedere ochtend een van de chirurgen visite. Dit is niet per definitie jouw behandelend chirurg. Deze chirurg is wel door jouw behandelend chirurg op de hoogte gebracht van jouw toestand.

Het is mogelijk dat de chirurg die visite loopt niet alle antwoorden heeft op je vragen over jouw ingreep. Deze vragen kun je alsnog aan jouw behandelend chirurg stellen tijdens de nacontrole op de polikliniek. 

Lang verblijf (Verpleegafdeling heelkunde)

Een opname op de langverblijf afdeling is nodig bij ingrepen wegens darmkanker, operaties aan slagaderen of bij andere ingrepen waarbij het herstel langer duurt. 

Iedere ochtend loopt een van de chirurgen visite. Dit is niet per definitie jouw behandelend chirurg. Deze chirurg is wel door jouw behandelend chirurg op de hoogte gebracht van jouw toestand. Aangezien je langer op deze afdeling verblijft, komt je behandelend chirurg regelmatig bij jou langs lopen.  

Na ontslag

De zorg bij opname is erop gericht om je zo snel als mogelijk en verantwoord is terug te laten keren naar je eigen omgeving, zo nodig met ondersteuning thuis. Als blijkt dat naar huis gaan absoluut niet mogelijk is, dan schakelt de afdelingsverpleegkundige de transferverpleegkundige in. De transferverpleegkundige heeft specifieke kennis en deskundigheid op het gebied van het regelen van nazorg. 

Wat te doen bij een complicatie na ontslag

Als na jouw ontslag een complicatie (of probleem) ontstaat, die samen lijkt te hangen met jouw opname of ingreep, dan kun je altijd contact opnemen met de afdeling (tijdens kantooruren) of de Spoedeisende hulp (SEH) (buiten kantoortijden).

Ga dan niet naar de huisartsenpost, die naast de spoedeisende hulp in het ziekenhuis aanwezig is.