Floor Kamerman-Celie

Functie: klinisch geriater

Aandachtsgebieden

  • Geriatrische traumatologie
  • Kwaliteit en management

Opleiding

Uitgebreid met patiënten in gesprek gaan en het puzzelen in complexe problematiek bracht mij tot de opleiding geriatrie. Ik heb in Nijmegen geneeskunde gestudeerd. Aansluitend heb ik de opleiding tot klinisch geriater gevolgd in Den Bosch, Nijmegen en Tilburg. Daarna heb ik vijf jaar met plezier als geriater in het VieCuri Medisch Centrum gewerkt voor ik begin 2019 startte in het Anna.

Bijzondere neventaken en lidmaatschappen 

Naast mijn werk als klinisch geriater ben ik lid van de Medisch Ethische Commissie van het Anna.

Wij werken samen met de specialisten ouderengeneeskunde van Anna Ouderenzorg. Daarom werk ik één dag in de week op de psychogeriatrische afdeling in Berkenheuvel. De kennis die ik daar op doe van mensen met dementie neem ik weer mee in het werk in het ziekenhuis.

Samen met de orthopeden en chirurgen werk ik intensief samen bij patiënten met een gebroken heup.

Puzzelen voor ouderen

Tijdens mijn opleiding geneeskunde ging mijn aandacht in eerste instantie toch uit naar interne geneeskunde, maar uiteindelijk koos ik voor de geriatrie. Ik houd van het puzzelen dat hoort bij de geriatrie én ik vind het heerlijk om met patiënten in gesprek te gaan. Als geriater zie je patiënten met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische, functionele en sociale problemen. Wij kijken naar het totale beeld, samen met een multidisciplinair team. De nadruk ligt op het herstel en behoud van de zelfredzaamheid van de oudere patiënt.

Publicaties 

Intensieve samenwerking

Wat echt bijzonder is aan werken in het Anna Ziekenhuis is het persoonlijke contact met andere specialisten in het ziekenhuis. Ook werken we heel intensief samen met de specialisten oudergeneeskunde van ouderenzorgorganisatie Anna Ouderenzorg. Ik wil er graag aan bijdragen dat we samen de juiste passende zorg bieden zowel binnen als buiten het ziekenhuis waardoor ouderen zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren.  

Persoonlijk 

Het Anna Ziekenhuis is voor mij de ideale werkplek omdat kwetsbare ouderen er een speerpunt is en de geriatrie nog volop in ontwikkeling is. Daarnaast ben ik in Mierlo geboren en getogen en voelt het Anna als thuis. In mijn vrije tijd ben ik graag in de natuur en reis ik graag samen met mijn gezin.