"Zorg en begeleiding die nodig is voor het verantwoord aanpassen van je leefstijl”

Als sportarts ziet Hans van Kuijk wat de verbluffende effecten zijn van een gezonde leefstijl.  Om patiënten in de regio te voorzien van hoogwaardige zorg en begeleiding op het gebied van leefstijl, heeft het Anna Ziekenhuis op locatie Eindhoven het Centrum voor Leefstijlgeneeskunde.

“Ik ben altijd bezig geweest met sport en voeding. Zoals zovelen dacht ik dat genoeg bewegen en eten volgens de schijf van vijf, dé basis was om vitaal oud te worden. Tot ik zelf rond mijn vijfenveertigste dikker werd,  pre-diabetes kreeg en mijn bloeddruk steeg, ondanks mijn gezonde levensstijl. Ik zag dat ook bij mijn patiënten in de hartrevalidatie gebeuren. Iets zei me dat de richtlijnen niet klopten en ik besloot dat te gaan onderzoeken.”

“De resultaten zijn overtuigend”

“Door het eten van goede vetten en minder koolhydraten, herstelde mijn lijf. Ook verschillende patiënten die ik meenam in mijn gedachtegang, vielen af en werden gezonder. De diabetesverpleegkundige in het ziekenhuis vroeg me om onze expertise te bundelen en zo konden we diabetespatiënten de juiste begeleiding en zorg geven. In oktober 2016 startte ik in samenwerking met huisarts Norbert van den Hurk, het project GezondDorp in Leende. Een jaar later waren er overtuigende resultaten en vanaf dat moment veranderde mijn dagelijkse praktijk compleet. Zo’n 65% van de verwijzingen die ik nu krijg, gaat over leefstijlverandering.”

“Verschillende modules voor passende ondersteuning”

“De situatie van onze patiënten wordt met een uitgebreide intake door een vitaliteitscoach, in kaart gebracht. Daarbij gaan we uit van 2 bekende concepten: ‘Het Leefstijlroer’ van  Vereniging Arts en Leefstijl en ‘Positieve Gezondheid’. Zo is er aandacht voor alle facetten van leefstijl en maken we snel inzichtelijk welke dingen aangepakt moeten worden met behulp van de modules die we aanbieden. Indien nodig vindt aanvullende diagnostiek plaats en dan bepalen we welke modules passend zijn. Na zes weken evalueren we en kijken we of de patiënt de regie kan houden of dat andere modules ondersteuning kunnen geven. Ongeveer de helft van de patiënten kan zelfstandig aan de slag. Maar er blijft een grote groep over die het lastig vindt en meer ondersteuning nodig heeft.”

“Leefstijlverandering kan genezend werken”

Vanuit het ziekenhuis maar ook door huisartsen uit de regio worden patiënten doorverwezen. “Een gezonde leefstijl en goede conditie hebben een positief effect op het incasseringsvermogen van het lichaam. Patiënten die bijvoorbeeld artrose hebben, chemotherapie ondergaan of moeten herstellen van een operatie, hebben er baat bij. Leefstijlgeneeskunde is een vak apart. Zoals een chirurg een trauma repareert en een medicijn een infectie kan verhelpen, kan leefstijlverandering ook genezend werken. Daar zijn wél experts voor nodig en dat is wat het Centrum voor Leefstijlgeneeskunde biedt.  En zoals kenmerkend voor het Anna Ziekenhuis, kunnen patiënten snel terecht en vinden afspraken zoveel mogelijk op één dag plaats.“