mictie-onderzoek (TWOC)

Urologie

Download / print

Je hebt een blaaskatheter. De uroloog heeft met jou besproken wanneer deze katheter weer mag worden verwijderd. Tijdens de mictie-observatie bekijken we of je weer spontaan kunt plassen zonder katheter en of jouw blaas zich goed genoeg leegt. Door het maken van een echo van de blaas, kan gekeken worden hoeveel urine er achter blijft in de blaas.

Voorbereiding onderzoek

Op ……………dag ……….-…………- ………….

Je verwijdert op deze dag tussen 7 en 8 uur ’s ochtends de katheter.
Je mag voor dit onderzoek gewoon eten en eventuele medicatie die je gebruikt innemen.

Hoe verwijder ik mijn katheter?

Je verwijdert de katheter als volgt. Ga onder de douche staan en knip de katheterslang door. Op onderstaande foto zie je waar je de katheter door moet knippen. De katheter zal leeglopen en uitvallen.

Het is belangrijk dat je goed drinkt. Dit wil zeggen dat je met regelmaat wat extra drinkt, maar dit niet gaat forceren! Een vuistregel is om elk uur 1 á 2 glazen te drinken. Hierbij is het belangrijk om niet teveel koffie of zwarte thee te gebruiken. Dit kan namelijk een prikkeling van de blaas geven en hierdoor het op gang brengen van het plassen beïnvloeden. Als je aandrang krijgt om te plassen, mag je gewoon plassen.

Je wordt verzocht met een lege blaas naar het onderzoek te komen.
Door het maken van een echo van de blaas, kan gekeken worden hoeveel urine er achter blijft in de blaas

Mocht je niet kunnen plassen en/of veel buikpijnklachten hebben, neem dan telefonisch contact op met poli urologie. 

Telefoonnummer poli urologie: 040 - 286 48 65