Duplexonderzoek van de halsvaten

Download / print

Het is belangrijk dat je deze informatie aandachtig doorleest. Hierdoor kun jij je goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Wat is een duplex

Dit is een speciaal echografie-onderzoek waarbij met behulp van geluidsgolven de bloedvaten onderzocht worden. Deze geluidsgolven zijn niet hoorbaar. Bij dit onderzoek wordt onder andere gelet op onregelmatigheden, verwijdingen en vernauwingen. Tegelijkertijd wordt de stroomsnelheid van het bloed gemeten.

Bij jou worden de slagaders in de hals onderzocht die de hersenen van bloed voorzien. Het onderzoek is niet pijnlijk en het is onschadelijk. De duur van het onderzoek kan variëren van 15 tot 45 minuten en is onder andere afhankelijk van het verloop van de vaten.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als je door ziekte of om andere redenen verhinderd bent je afspraak na te komen, vragen wij je zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling radiologie.

Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22. Wij vragen je je voor het onderzoek te melden bij de balie van de afdeling radiologie.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Medicijnen
Als je medicijnen gebruikt, kun je deze normaal blijven innemen.

Kleding
Het is aan te bevelen om thuis een blouse of een T-shirt met een wijde hals aan te trekken zodat de hals vanaf het sleutelbeen vrij is. Wij raden je aan je sieraden thuis te laten.

Voorbereiden
Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Hoe gaat het onderzoek verlopen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde vaatlaborant. Tijdens het onderzoek lig je op een onderzoektafel en het hoofd wordt enigszins gedraaid. Voor een goede geleiding van de geluidsgolven wordt er gel aangebracht op de huid. De laborant beweegt een klein apparaat (tranceducer) over de huid om de betreffende bloedvaten op te zoeken.

Deze tranceducer zendt niet hoorbare geluidsgolven uit, die gedeeltelijk weerkaatst worden door o.a. de rode bloedlichaampjes in het bloed. Het teruggekaatste geluid wordt omgezet in een hoorbaar signaal en in een beeld dat zichtbaar wordt op een monitor. Aan de hand van het geluid en het beeld kan de vaatlaborant het bloedvat en de doorstroming beoordelen.

Hoe kom je aan de uitslag

De vaatlaborant beoordeelt het onderzoek, de radioloog maakt een schriftelijk verslag hiervan. Je kunt bij je behandelend arts terecht voor de uitslag.

Tot slot

Deze informatie is bedoeld om je goed te informeren over het komende onderzoek. Heb je nog vragen over de gegeven informatie of over het onderzoek, neem dan contact op met de afdeling radiologie. Met medische vragen kun je terecht bij de behandelend arts.

Aan het begin van het onderzoek zal de laborant je nog een keer vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer je op dat moment nog vragen heeft, kun je deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers:

Anna Ziekenhuis algemeen: 040 - 286 40 40
Afdeling radiologie: 040 - 286 48 32