Endoscopische wenkbrauwlift

Plastische chirurgie

Download / print

Inleiding 

Hier vind je algemene, aanvullende informatie over de wenkbrauwlift. Bij deze operatie wordt de hoogte van de wenkbrauwen gecorrigeerd. Deze informatie wordt jou aangeboden door de plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis. De informatie heeft niet de bedoeling volledig te zijn, of een gesprek met jouw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed om je te realiseren dat voor jou persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Het komt regelmatig voor, dat mensen last hebben van huidoverschot van de bovenoogleden. Veel voorkomende klachten hierbij zijn een moe en zwaar gevoel in de ogen, problemen bij het televisie kijken en lezen. Ook kan het gezichtsveld beperkt worden.

Oorzaken

Bij nader onderzoek kan de oorzaak hiervan mede gelegen zijn in een te lage stand van de wenkbrauwen. Hierdoor wordt de huid van de bovenoogleden als het ware naar beneden gedrukt, zodat het lijkt alsof daar huid teveel is.

Als de wenkbrauwen een lage positie hebben, heeft een ooglidcorrectie alléén weinig zin en treedt er soms geen verbetering op. Beter is het eerst de oorzaak van de afwijking, de lage positie van de wenkbrauwen, te corrigeren en daarna een eventueel resterend huidoverschot bij de bovenoogleden te verwijderen. Meestal kan dit tegelijkertijd, maar soms is het nodig dit in twee afzonderlijke operaties te doen. Jouw plastisch chirurg bespreekt met jou wat voor jou het meest geschikt is.

Vóór de operatie

Voordat je wordt opgenomen wordt jouw algemene gezondheid onderzocht. Tevens zal een intakegesprek plaatsvinden met een verpleegkundige op de afdeling opname. De secretaresse van de polikliniek plastische chirurgie maakt hiervoor een afspraak.

Aandachtspunten vóór de operatie

 • Als je bloedverdunnende middelen gebruikt, dien je (in overleg met jouw arts) hiermee minstens één week voor de operatie te stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 2 weken voor tot 2 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag je ook geen pijnstillers zoals Aspirine of Naprosyne of dergelijke nemen. Mocht je voor de operatie pijnstillers willen gebruiken, dan mag je alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, ook die je zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico van bloedingen verhogen.

De opname

Je wordt opgenomen op de afdeling kortverblijf/ dagbehandeling. Meestal is een opname van 1 nacht (2 dagen) nodig.

Wat gebeurt er bij de operatie

Vlak voor de operatie, tekent jouw plastisch chirurg nauwkeurig de huidsneden en andere markeringspunten met viltstift op het voorhoofd aan. De operatie wordt meestal onder volledige narcose uitgevoerd en duurt 1,5 tot 2 uur.

Via een zestal kleine sneetjes in de behaarde hoofdhuid wordt een klein buisje met daarin een camera ingebracht. Hiermee kan de plastisch chirurg het gehele operatiegebied van buitenaf goed zien en wordt het gehele voorhoofd losgemaakt van het bot. Hierna wordt de huid van het voorhoofd gelift en vastgemaakt aan kleine (oplosbare) schroefjes onder de huid. De sneetjes worden dichtgemaakt met hechtingen of nietjes.

Vaak wordt een wenkbrauwlift gecombineerd met een correctie van de bovenoogleden (zie de brochure ‘Correctie van de bovenoogleden’).

Er worden dunne slangetjes (drains) ingebracht die uitkomen in een flesje, om eventueel onderhuids wondvocht op te vangen.

Aan het einde van de operatie wordt het voorhoofd ingezwachteld.

Na de operatie

Na de operatie kunnen de bovenoogleden dik, blauw en gezwollen zijn. De volgende ochtend worden het verband en de dunne slangetjes (drains) verwijderd, waarna je naar huis mag. Hierna mogen de haren weer worden gewassen met water.

Na ongeveer 1 week worden de hechtingen of nietjes verwijderd op de polikliniek plastische chirurgie. De littekentjes genezen bijna altijd onopvallend.

De eerste tijd kan behalve zwelling van de oogleden, ook een zwelling van het voorhoofd aanwezig zijn. Licht nalekken van de wonden en verschil in zwelling van de oogleden en het voorhoofd in het begin, is normaal. Ook kan gedurende enkele weken een strak gevoel van het voorhoofd bestaan.

Verder is het gevoel van voorhoofd en behaarde hoofd tijdelijk veranderd. Het normale gevoel in het voorhoofd komt als eerste terug. Ter plaatse van de behaarde hoofdhuid kun je geruime tijd een dof, jeukend of stekend gevoel hebben.

Na twee tot drie weken mag je verwachten dat je weer redelijk toonbaar bent. Bij nauwkeurige inspectie kan echter nog wat zwelling van het voorhoofd en de oogleden aanwezig zijn. De nieuwe positie van de wenkbrauwen en de gezichtsuitdrukking wordt meestal als volledig natuurlijk ervaren.

Leefregels na de operatie

Zodra je weer thuis bent, kun je met lichte activiteiten beginnen. Vermijd echter bewegingen die pijn doen. Probeer langzamerhand steeds meer te doen, maar forceer niet. Na drie tot vier weken ben je zover hersteld dat je de meeste activiteiten weer redelijk zelf kunt doen. Dit hangt af van de ingreep en het genezingsproces.

Het is belangrijk dat jij je aan de volgende leefregels houdt:

 • Je mag vanaf de volgende dag weer douchen en de haren wassen.
 • Je mag de eerste drie weken niet zwaar tillen, geen zwaar werk verrichten en niet persen of sporten.
 • Na vier weken kun je weer alle activiteiten ondernemen.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s
Een wenkbrauwlift heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • stoornissen in de wondgenezing
 • tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen
 • lelijke littekengenezing.

Specifieke complicaties bij een wenkbrauwlift
Ter plaatse van de sneetjes in het behaarde hoofd kan kaalheid optreden. Na een wenkbrauwlift kan het voorkomen dat de wenkbrauwen blijvend asymmetrisch (verschillend in vorm) zijn. Ook kan door de operatie, tijdelijk of blijvend uitval van de aangezichtszenuw optreden.
Uiteraard doen wij er alles aan om deze risico’s tot een minimum te beperken. Natuurlijk verwachten wij van jou dat jij je aan de leefregels houdt.

Wanneer neem je contact op

In de volgende situaties is het belangrijk dat je contact opneemt:

 • Als je na de operatie koorts krijgt boven de 38,5°C.
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Tijdens kantooruren kun je bellen met depolikliniek plastische chirurgie, telefoonnummer 040 - 286 48 54.

Buiten kantooruren en in het weekend kun je contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH), telefoonnummer 040 - 286 48 34.

Kosten en vergoedingen

Het is mogelijk dat de behandeling niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed. Informeer daarom bij jouw zorgverzekering hoe dit voor jou geregeld is.

In het Anna leiden we mensen op

Dokters, verpleegkundigen en paramedici kunnen in het Anna Ziekenhuis opgeleid worden. Dit kan betekenen dat jouw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Als jij niet geholpen wil worden door een zorgverlener in opleiding dan kun je dit aangeven bij de dokter die jou behandelt.

Veiligheid is het allerbelangrijkste. Daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gediplomeerde zorgverlener.

De plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis werken samen met opleidingscentra en -ziekenhuizen in de regio. En met andere plastisch chirurgen in de regio Zuidoost-Brabant. Dit regiomaatschap heeft de naam ONS plastisch chirurgen.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondeling informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze dan gerust aan jouw plastisch chirurg.

Polikliniek plastische chirurgie:
Telefoon:    040 - 286 48 54
E-mail:         poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl
                     (vermeld altijd jouw naam en geboortedatum)