Borstvergroting

Plastische chirurgie

Download / print

Inleiding

Hier vind je algemene, aanvullende informatie over borstvergroting. Deze informatie wordt aangeboden door de plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis. De informatie heeft niet de bedoeling volledig te zijn of een gesprek met jouw plastisch chirurg te vervangen. Realiseert je goed dat voor jou persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Bij vele vrouwen leeft de wens naar grotere of stevigere borsten. De borsten kunnen al sinds de puberteit klein of onderontwikkeld zijn. Soms neemt het volume van de borsten af na een zwangerschap of zijn de borsten slapper en kleiner geworden na een vermageringsdieet. Jaarlijks worden in Nederland duizenden borstvergrotende operaties uitgevoerd. Wat je van een borstvergrotende operatie mag verwachten kun je bespreken met jouw plastisch chirurg.

Wie komt in aanmerking voor een borstvergroting

Niet iedere vrouw komt in aanmerking voor een vergroting. Allereerst moet je volgroeid zijn. Als de borsten erg verslapt zijn kan een borstlift, al dan niet in combinatie met een prothese, een betere oplossing zijn (zie ‘Borstlifting’). De plastisch chirurg overlegt met jou welke ingreep voor jou het fraaiste resultaat kan opleveren.

De protheses

De protheses die gebruikt worden bestaan uit een siliconenrubber omhulsel, waarvan het oppervlak ruw is. De inhoud van de prothese kan bestaan uit een siliconengelei, zout water, of water met een bindmiddel. Elke vulling heeft zijn specifieke voor- en nadelen. De protheses die gevuld zijn met siliconen worden al tientallen jaren gebruikt.

Wetenschappelijk onderzoek heeft nog nooit aangetoond dat siliconen een schadelijk effect hebben op de gezondheid. De protheses die ingebracht worden zijn van hoge kwaliteit en in verschillende vormen beschikbaar.

Wat zijn de mogelijkheden

Een prothese kan op verschillende manieren worden ingebracht, via de plooi onder de borst, via de oksel of via de tepel. De prothese kan geplaatst worden direct onder de borstklier of dieper, onder de grote borstspier. Afhankelijk van jouw wensen en situatie kan een druppelvormige of ronde prothese gebruikt worden. Wat in jouw geval de beste methode is, wordt samen met jouw plastisch chirurg beoordeeld en besproken.

Vóór de operatie

Voordat je wordt opgenomen, wordt jouw algemene gezondheid onderzocht. Tevens krijg je een afspraak voor een pre-operatieve screening bij Bureau Opname.

Aandachtspunten vóór de operatie

 • Als je bloedverdunnende middelen gebruikt, dien je (in overleg met jouw arts) hiermee minstens één week voor de operatie te stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 2 weken voor tot 2 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag je ook geen pijnstillers zoals Aspirine of Naprosyne en dergelijke nemen. Mocht je voor de operatie pijnstillers willen gebruiken, dan mag je alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, ook die je zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico van bloedingen verhogen.
 • Zorg voor een passende sportbeha in jouw nieuwe cupmaat, het liefst met voorsluiting. Deze neem je de dag van de operatie mee naar het ziekenhuis.
 • je mag de dag van de operatie geen bodylotion gebruiken.

De opname

Je wordt opgenomen op de afdeling kortverblijf/ dagbehandeling. Meestal ga je dezelfde dag nog naar huis.

Wat gebeurt er bij de operatie

Vlak vóór de operatie tekent de plastisch chirurg op jouw borsten het operatiepatroon af. De operatie vindt meestal plaats onder algehele narcose.

De chirurg maakt een sneetje op de vooraf afgesproken plaats. Via dit sneetje wordt de prothese ingebracht onder de borstklier of onder de borstspier. Overtollig wondvocht wordt zo nodig via een slangetje (drain) afgevoerd naar een plastic flesje. Dit is meestal weinig en is maar enkele dagen nodig. Meestal wordt een antibioticum gegeven ter voorkoming van eventuele infecties. Aan het eind van de operatie worden jouw borsten verbonden met een steunend plakverband.

De operatie duurt gemiddeld één tot twee uur.

Na de operatie

Na de operatie zijn jouw borsten gezwollen en gevoelig of pijnlijk. De eerste paar dagen kunnen pijnstillers nodig zijn, daarna neemt de pijn snel af. Ook een stekend gevoel kan optreden. Verschil tussen de ene en de andere borst in pijn en grootte is normaal.

De slangetjes (drains) blijven meestal, net als het steunende plakverband, gedurende enkele dagen zitten. Soms ga je dus met drains naar huis. Deze worden dan door een verpleegkundige op de polikliniek verwijderd.

De hechtingen worden zo nodig na ongeveer 2 weken verwijderd. Je krijgt hiervoor een afspraak mee bij het ontslag. Nadat de hechtingen verwijderd zijn, is het verstandig de littekens 2 maal daags met vitamine E crème in te smeren.

Leefregels na de operatie

Houd je i.v.m. de wondgenezing aan de volgende leefregels:

 • Als je met drains naar huis gaat mogen deze verwijderd worden als er per 24 uur minder dan 30cc afloopt. Je kunt hiervoor contact opnemen met poli plastische chirurgie.
 • Je mag gewoon douchen, ook met drains
 • Pleisters kun je laten zitten tot de eerstvolgende controle op de polikliniek, laten deze los dan kun je ze zelf verwijderen. Tijdens de controle worden de knoopjes van de oplosbare hechtingen verwijderd.
 • De eerste 3 weken draag je een sportbeha dag en nacht ter ondersteuning van de borsten en tegengaan van zwelling. Soms krijg je een elastische band aan de bovenrand van de implantaten om deze te fixeren. De arts geeft aan hoelang je deze kunt dragen. Daarna nog 3 weken  alleen overdag de sportbeha dragen.
 • Het is belangrijk dat de eerste weken geen druk of spanning op jouw borsten komt.
 • Niet sporten en geen zware arbeid verrichten gedurende 6 weken.
 • Eerste 2 weken voorzichtig zijn met  auto rijden
 • Je kunt na de operatie gewoon borstvoeding geven. De prothese zit altijd achter de borstklier en heeft hierop dus geen invloed.
 • Zelfonderzoek van de borsten kun je gewoon uitvoeren. Ook specialistisch onderzoek (röntgenfoto, echo, scan) kan worden verricht. Het kan zo zijn dat niet de gehele borst in beeld kan worden gebracht en dat de prothese het röntgenbeeld verstoort. Vertel bij onderzoek daarom altijd dat je borstprotheses hebt.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico's
Een borstvergroting heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose;
 • trombose;
 • een nabloeding;
 • het optreden van infecties;
 • lelijke littekenvorming.

Specifieke complicaties en risico’s bij een borstvergroting

 • Kapselvorming: omdat de prothese niet bij het lichaam hoort (het is geen lichaamseigen materiaal) vindt een reactie plaats. Het lichaam vormt hierbij een bindweefsellaagje (kapsel) om de prothese. Dit is normaal. In ongeveer vijf procent van de gevallen wordt dit kapsel te dik en treedt schrompeling op (kapselcontractie). De borst krijgt een afwijkende vorm, voelt hard aan en is (soms) pijnlijk. Het is niet te voorspellen bij wie dit zal gebeuren. Wel lijkt door het gebruik van geruwde protheses kapselvorming minder voor te komen. Kapselcontractie is niet gevaarlijk voor de gezondheid, maar wel lastig en vaak minder fraai. Soms is hierdoor een tweede operatie nodig.
 • In uitzonderlijke gevallen kan de prothese lek raken. Ook dan is een nieuwe operatie nodig.
 • Tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen in de tepel.
 • Verlies van prothese door infectie of bloeding.

Uiteraard doen wij er alles aan om de risico’s tot een minimum te beperken. Wij adviseren jou dat jij je aan de leefregels houdt.

 

Wanneer neem je contact op

In de volgende situaties is het belangrijk dat je contact opneemt:

 • Als je na de operatie koorts krijgt boven de 38,5°C.
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Bij vragen op de dag van de ingreep kun je contact opnemen met de afdeling waar je gelegen hebt.

De dagen hierna:
Tijdens kantooruren kun je bellen met:
polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: 040 - 286 48 54

Buiten kantooruren:
afdeling spoedeisende hulp, telefoonnummer: 040 - 286 48 34

Kosten en vergoedingen

Het is mogelijk dat de behandeling niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed. Informeer daarom bij jouw zorgverzekering hoe dit voor jou geregeld is.

Informatie

Voor meer informatie verwijzen wij jou door naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC): www.nvpc.nl. Onder het kopje ‘Chirurgische bijsluiters’ kun je extra informatie vinden over de borstvergroting. (Let op: in deze bijsluiter staat vermeld dat je een toestemmingsformulier moet ondertekenen; dit is echter niet van toepassing voor behandeling door de plastisch chirurg in het Anna Ziekenhuis.)

In het Anna leiden we mensen op

Dokters, verpleegkundigen en paramedici kunnen in het Anna Ziekenhuis opgeleid worden. Dit kan betekenen dat jouw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Als jij niet geholpen wil worden door een zorgverlener in opleiding dan kun je dit aangeven bij de dokter die jou behandelt.

Veiligheid is het allerbelangrijkste. Daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gediplomeerde zorgverlener.

De plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis werken samen met opleidingscentra en -ziekenhuizen in de regio. En met andere plastisch chirurgen in de regio Zuidoost-Brabant. Dit regiomaatschap heeft de naam ONS plastisch chirurgen.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondeling informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze dan gerust aan jouw plastisch chirurg.

Polikliniek Plastische Chirurgie:
Telefoon:    040 - 286 48 54
E-mail:         poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl (vermeld altijd jouw naam en geboortedatum)

Buiten kantooruren kun je contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp (SEH), telefoonnummer: 040 - 286 48 34.