Behandeling Plexus coeliacus blokkade

Pijnbestrijding

Download / print

Binnenkort kom je naar de polikliniek pijnbestrijding voor een plexus coeliacus blokkade. In deze informatie lees je wat deze behandeling inhoudt en hoe die verloopt.

Plexus coeliacus blokkade

De plexus coeliacus is een zenuwnetwerk in de bovenbuik dat een rol speelt bij pijnklachten vanuit de ingewanden. Een plexus coeliacus blokkade is een onderbreking van dit zenuwnetwerk. Deze behandeling kan zinvol zijn bij pijnklachten als gevolg van kanker van organen in de bovenbuik, zoals de alvleesklier, de maag en de lever. Bij de behandeling wordt een stof in het zenuwnetwerk gespoten, waardoor de pijnprikkel de hersenen niet meer kan bereiken. De motoriek (bewegingsmogelijkheid) en het gevoel in de huid worden niet beïnvloed door deze behandeling.
Alleen de pijn in de ingewanden wordt geblokkeerd.

Voorbereiding

  • Je wordt of bent al opgenomen op de verpleegafdeling / dagopname.
  • Geef eventuele allergieën door aan de arts

Stoppen met bloedverdunner of antistollingsmiddel

Gebruik je een antistollingsmiddel (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom) dan is het noodzakelijk dat je zo spoedig mogelijk contact opneemt met de trombosedienst zodat zij ervoor kunnen zorgen dat de INR-waarde op de dag van de behandeling 1.8 of lager is.

De benodigde informatie hierover krijg je op de polikliniek.

 

Behandeling

Voor de behandeling krijg je een infuus. Tijdens de behandeling lig je op jouw buik. Je krijgt twee prikken in jouw rug aan weerszijden van de wervelkolom ter hoogte van de navel. De arts zoekt onder röntgendoorlichting met twee naalden naar de juiste plek. Hij spuit dan de behandelvloeistof in rondom het zenuwnetwerk. De behandeling kan in principe onder een lokale verdoving plaatsvinden. Als het liggen op de buik voor jou een te grote belasting is of teveel pijn doet kan in overleg worden gekeken of de behandeling onder narcose mogelijk is. De behandeling duurt ongeveer een half uur. Het resultaat van de behandeling wordt na 1 á 2 dagen duidelijk. Soms is een aanvullende behandeling noodzakelijk.

Bijwerkingen en complicaties

  • Na de behandeling kan de bloeddruk tijdelijk dalen, je krijgt daarom een infuus met vocht.
  • Tijdelijk kan diarree optreden. Dit is normaal.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig door te lezen.

Heb je nog vragen neem dan contact op met de polikliniek pijnbestrijding, telefoon 040 - 286 48 61.

Met medische vragen kun je terecht bij jouw behandelend specialist.