Pterygium en pinguecula

Oogheelkunde

Download / print

In deze informatie lees je meer over een Pterygium en Pinguecula.

Pterygium

Wat is een Pterygium
Pterygium is Grieks voor ‘vleugel’ (meervoud: pterygia). Hiervan is sprake wanneer het bindvlies (de conjunctiva) dat het wit van het oog bedekt, in een driehoekige vorm in en over het hoornvlies (het heldere venster aan de voorkant van het oog) gaat groeien. Meestal groeit een pterygium vanuit de neuszijde van de oogbol over het hoornvlies (Zie figuur 1).

Het betreft een groeiend weefsel. Bij de behandeling vindt ook bestraling plaatsvindt. Pterygium is echter géén kwaadaardige aandoening.

 

 

Figuur 1. Pterygium

Oorzaak
Langdurige blootstelling aan ultraviolette straling (uit het zonlicht) en chronische irritatie van de ogen in een stoffige en droge omgeving, zoals bij langdurig verblijf in een zonnig en warm klimaat, leiden tot een grotere kans op het groeien van een pterygium. Een pterygium wordt ook vaker gezien bij mensen die veel in de open lucht hebben gewerkt. Een enkele keer is een pterygium een gevolg van ontstekingen aan het hoornvlies en/of de harde oogrok (sclera).

Verschijnselen
In de meeste gevallen heeft men geen last van het pterygium.

  • Soms is  sprake van een chronische irritatie en wordt het oog rood ter plaatse van het pterygium.
  • De in‐ en overgroei van het hoornvlies kan resulteren in een veranderde cylindersterkte van de bril en verminderd zicht.
  • Als het pterygium zo groot is dat het voor de pupilopening is gegroeid zal het zicht ook verminderd zijn.
  • Af en toe treedt er dubbelzien op door een pterygium.

Behandeling
Als het oog geïrriteerd is geraakt (door zonlicht, wrijven, zwemmen etc. of ontsteking van het pterygium), kan het nodig zijn te behandelen met kunsttranen of ontstekingsremmende druppels.

Bij groei over het hoornvlies met toenemende cylindersterkte, toenemende irritatie ondanks druppels en zeker bij groei naar de pupilrand toe is het belangrijk het pterygium operatief te verwijderen.
Meestal wordt bij de verwijdering van het pterygium één van de volgende aanvullende behandelingen toegepast omdat dit de terugkeer van het pterygium voorkomt.

Aanvullende behandeling tijdens de operatie:

  • Een transplantaat van bindvlies van het zelfde oog naar het operatiegebied;
  • toediening van littekenremmers in het operatiegebied;
  • een lamellair hoornvlies‐transplantaat.

Aanvullende behandeling na de operatie:

  • geven van littekenremmers in druppelvorm;
  • in een aantal ziekenhuizen wordt bestraling toegepast. Vanuit het    Anna Ziekenhuis maken wij voor jou hiervoor een afspraak in het Catharina Ziekenhuis.

De operatie vindt meestal onder plaatselijke verdoving plaats in dagbehandeling.

Ondanks deze aanvullende behandelingen kan in een enkel geval het pterygium toch weer terugkomen.

Na de operatie
Na de operatie zal het oog een tijd lang pijnlijker zijn en/of het gevoel geven dat er veel zand in zit. Hiervoor kunnen pijnstillers nodig zijn. Ook schrijft de oogarts meestal oogzalf voor om de klachten te verminderen en ter genezing van het operatiegebied.
De pijn moet in de loop van een aantal dagen of weken afnemen.

Enige roodheid ter plaatse waar het pterygium zich voorheen bevond, is normaal en in het algemeen een goed teken.

Toename van pijnklachten na de operatie of pussige uitvloed uit het oog is echter een reden om contact op te nemen met jouw oogarts of haar/zijn waarnemer. Dit kan via de polikliniek oogheelkunde: telefoon: 040 - 286 4825.

Pinguecula

Wat is een pinguecula
Pinguecula is Latijn voor ‘vetbolletje’. Het is een witgele zwelling in het bindvlies van het oog aan de neuszijde (vaker dan aan de slaapzijde) van de oogbol. Het is in feite geen opeenhoping van vet maar van eiwit (zie figuur 2).

Het komt bij een groot deel van de bevolking voor, vaker naarmate men ouder wordt, en meer bij personen die veel buiten zijn (geweest). Het is een goedaardige verandering van het bindvlies. Er vindt geen ingroei in het hoornvlies plaats zoals bij een Pterygium.

Figuur 2. Pinguecula

Oorzaak
Een combinatie van veroudering en blootstelling aan ultraviolette straling (zonlicht, lassen).

Behandeling
Behandeling is niet nodig, behalve bij irritatie. In dat geval worden vaak kunsttranen of ooggel voorgeschreven.
Een enkele keer is er sprake is van een locale ontsteking; dan kunnen antibiotica en/of ontstekingsremmende oogdruppels voorgeschreven worden. Operatieve verwijdering is maar zelden zinvol.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging voor mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor kun je alles nog eens rustig nalezen.

Heb je nog vragen over de ingreep, neem dan gerust contact op met de polikliniek oogheelkunde, telefoon: 040 - 286 48 25.