TIA-polikliniek

Neurologie

Download / print

Inleiding

Het neurologische team van het Anna Ziekenhuis heeft een TIA polikliniek opgezet. Het doel hiervan is dat op één dag alle onderzoeken worden verricht en dat daarvan op dezelfde dag nog de uitslag wordt gegeven.

Wat is een TIA

Een TIA ontstaat doordat een bloedprop de aders blokkeert en daardoor de toevoer van bloed tegenhoudt. Hierdoor krijgen de hersenen tijdelijk geen zuurstof en kunnen verschillende functies in het lichaam uitvallen. Als de uitval niet langer dan 24 uur duurt, kan dit op een TIA duiden.

De TIA polikliniek

De huisarts kan je naar aanleiding van de klachten doorverwijzen naar de TIA polikliniek van het Anna Ziekenhuis. Je kunt met afspraak, elke werkdag om 8.15 uur bij de TIA-polikliniek terecht. De TIA-polikliniek bevindt zich op de begane grond bij de polikliniek neurologie.

Als jij je om 8.15 uur meldt, word je nog dezelfde dag geholpen. Gedurende deze dag worden verschillende onderzoeken verricht. Je wordt voor deze onderzoeken opgenomen op het dagcentrum van de afdeling neurologie.

TIA's en herseninfarcten zijn vaak, maar niet altijd, tekenen van in het lichaam verspreide slagaderverkalking (arteriosclerose). Het onderzoek op de TIA-polikliniek richt zich op de risicofactoren. Deze factoren kunnen zijn: roken, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, stoornissen in de cholesterol- en vetstofwisseling, suikerziekte en, afhankelijk van je leeftijd, ook erfelijke stofwisselingsstoornissen. Soms wordt geen oorzaak gevonden. In dat geval gaan we ervan uit, dat geringe, niet waargenomen, arteriosclerose de oorzaak is.

Nuchter zijn
Wij vragen je nuchter te zijn voor de onderzoeken. Nuchter zijn betekent dat je vanaf 00.00 uur (‘s nachts 12.00 uur) niet meer mag eten, drinken en/of roken. Medicatie mag je wel innemen met een klein slokje water.
Je krijgt na het bloedprikken een ontbijt op de afdeling.

Welke onderzoeken krijg je

CT-scan

Dit is een computerscan van de hersenen met behulp van röntgenstraling. De foto's zijn een weergave van de hersenen in dwarsdoorsneden. Hiermee kan schade aan het brein, bijvoorbeeld door een herseninfarct, zichtbaar worden gemaakt.

Duplexscan van de halsslagaders
Dit is een echografisch onderzoek, waarbij met een soort microfoon de hals wordt afgetast. Met behulp van geluidsgolven kan worden beoordeeld of de halsslagaders door aderverkalking (plaques) zijn vernauwd.
Deze plaques laten stolsels los, die in de hersenen een TIA of herseninfarct kunnen veroorzaken. Als zo'n stolsel afbuigt naar bijvoorbeeld een oogslagader in plaats van naar de hersenen, kan dit gezichtsstoornis van één oog veroorzaken gedurende enkele seconden tot minuten.

Bloedonderzoek
Bij jou worden enkele buisjes bloed afgenomen uit de onderarm.

ECG
ECG betekent elektrocardiogram. Hierbij wordt met plakkers op de borst een registratie van het hartritme verkregen. Zo nodig krijg je naar aanleiding hiervan een afspraak bij de cardioloog.

Duur van de onderzoeken
Houd er rekening mee dat deze onderzoeken een groot deel van de dag in beslag kunnen nemen.

Uitslag en behandeling
Aan het einde van de dag krijg je van een van de neurologen op de polikliniek neurologie de uitslagen. De neuroloog zal met jou tevens de behandelopties bespreken. Verder schrijft de neuroloog vaak medicijnen voor die gericht zijn op hetvoorkómen van schade aan het vaatstelsel (bloedverdunner, cholesterol- en bloeddrukverlagende medicijnen).
Als een halsslagader vernauwd is, kan een operatie worden voorgesteld om de atherosclerotische vernauwing op te heffen. Je wordt dan dezelfde dag door een vaatchirurg en mogelijk door een internist en/of cardioloog gezien.

Aanvullend onderzoek
Soms wordt nog aanvullend onderzoek verricht met bijvoorbeeld een EEG (elektro-encefalogram) of een MRI (magneetscan). Dit is nodig als de neuroloog ook nog aan een andere mogelijke verklaring voor de klachten denkt.
Deze onderzoeken maken geen deel uit van de onderzoeken op de TIA-polikliniek en worden met vervolgafspraken uitgevoerd, vaak op een andere dag.

Heb je vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als een aanvulling hierop. Zodat je alles nog eens rustig na kunt lezen.

Heb je vragen? Dan kun je bellen naar de polikliniek neurologie, van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 12:15 uur. Telefoonnummer 040 - 286 4887.