Ondersteuning bij de diagnose kanker (de lastmeter)

Download / print

Diagnose kanker

De diagnose kanker kan grote impact op jou en jouw naaste(n) hebben. De ziekte en de behandeling kunnen niet alleen lichamelijke klachten met zich meebrengen, maar ook kan je veranderingen op psychische, praktische en sociale gebieden ervaren.

Bij psychische gevolgen kan je denken aan angst, onzekerheid, depressieve gevoelens en boosheid. Op praktisch gebied kan je tegen problemen met het huishouden, vervoer of financiën aanlopen. Voorbeelden van sociale gevolgen zijn veranderingen in persoonlijke relaties, sociale activiteiten en de werksituatie.

Het kan zijn dat je goed in staat bent om eventuele problemen zelf op te lossen met hulp van jouw familie en vrienden, jouw behandelend arts, de (oncologie)verpleegkundige en of casemanager. Het is ook mogelijk dat je tijdens de behandeling of daarna behoefte hebt aan ondersteuning. 

Lastmeter
Om ervoor te zorgen dat je die ondersteuning op het juiste moment van de juiste zorgverlener krijgt, maken we in het Anna Ziekenhuis gebruik van de lastmeter. Op de lastmeter geef je aan hoe het met je gaat en welke problemen je mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. De coördinerend (oncologie)verpleegkundige bespreekt jouw antwoorden met jou en verwijst zo nodig naar een andere, gespecialiseerde zorgverlener. Wanneer je zelf behoefte hebt aan een verwijzing, kan je dit aangeven.

De lastmeter

©IKNO 2008

Invuldatum: ………. - ………. - ………. (dag-maand-jaar)

Hoeveel last heb je van problemen, klachten, zorgen?
Vul eerst bovenstaande thermometer in. Omcirkel het nummer op onderstaande thermometer dat het beste samenvat hoeveel last je de afgelopen week (inclusief vandaag) hebt gehad op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied.

Probleemlijst
Wil je voor onderstaande gebieden aangeven of je hier de afgelopen week (inclusief vandaag) moeite mee hebt gehad of problemen bij hebt ervaren? Graag elke vraag beantwoorden door een kruisje onder ja of nee te zetten.

Praktische problemen Ja Nee
Zorg voor kinderen    
Wonen/huisvesting    
Huishouden    
Vervoer    
Werk/school/studie    
Financiën    

 

Gezins-/ sociale problemen Ja Nee
Omgang met partner    
Omgang met kinderen    
Omgang met familie/vrienden    

 

Emotionele problemen Ja Nee
Greep hebben op emoties    
Herinneren van dingen    
Zelfvertrouwen    
Angsten    
Neerslachtigheid / somberheid    
Spanning    
Eenzaamheid    
Concentratie    
Schuldgevoel    
Controleverlies    

 

Religieuze / spirituele problemen Ja Nee
Zin van het leven / levensbeschouwing    
Vertrouwen in God / geloof    

 

Lichamelijke problemen Ja Nee
Uiterlijk    
Veranderde urine- uitscheiding    
Verstopping / obstipatie    
Diarree    
Eten    
Opgezwollen gevoel    
Koorts    
Mondslijmvlies    
Misselijkheid    
Droge, verstopte neus    
Pijn    
Seksualiteit    
Droge, jeukerige huid    
Slaap    
Benauwdheid    
Duizeligheid    
Praten    
Smaakvermogen    
Veranderingen in gewicht    
Tintelingen in handen / voeten    
Wassen / aankleden    
Dagelijkse bezigheden    
Moeheid    
Conditie    
Spierkracht    

 

Andere problemen:

_____________________________________________________________________

Zou je met een deskundige willen praten over jouw problemen?

O Ja    
O Misschien
O Nee

Zo ja, met wie?

O verpleegkundige
O geestelijk verzorger
O casemanager
O psycholoog
O diëtist
O lotgenoten
O fysiotherapeut
O maatschappelijk werker
O iemand anders:________________________

Hoe vaak vul je de lastmeter in?
Wij vragen je om tijdens jouw behandeling en soms in de controleperiode de lastmeter (meerder keren) in te vullen. Natuurlijk kan je ervoor kiezen om dat vaker te doen, minder vaak of helemaal niet.

Wat biedt de lastmeter?
De lastmeter biedt je de mogelijkheid om zelf aan jouw zorgverlener(s) te laten weten hoe het met je gaat. Het is een middel om te helpen het gesprek met jouw zorgverlener aan te gaan over de gevolgen van jouw ziekte die je ervaart. Je kan bovendien aangeven of je behoefte hebt aan ondersteunende psychosociale of paramedische zorg of bijvoorbeeld die van een lotgenoot.

Hulpaanbod

In het Anna Ziekenhuis kan je bijvoorbeeld advies en ondersteuning krijgen van een verpleegkundige, casemanager, diëtist, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijk verzorger of psychiater.

  • De maatschappelijk werker geeft begeleiding als sprake is van acceptatie en/of verwerkingsproblemen rondom jouw ziekte bij jou of jouw naasten. Ook als er door jouw ziekte of behandeling praktische problemen zijn of problemen in de communicatie of relatie met partner, gezin of (werk)omgeving kan de maatschappelijk werker je helpen.

  • Als er sprake is van psychosomatische klachten, cognitieve stoornissen of ernstige verwerkingsproblemen zoals depressieve klachten, dan kan je naar een psycholoog worden verwezen.

  • De geestelijk verzorger kan met jou in gesprek gaan bij zingevingvragen en samen met jou zoeken wat jou in deze situatie houvast kan bieden. Daarbij kunnen jouw persoonlijke levensovertuiging of andere spirituele vragen ter sprake komen.

  • Voor diagnostiek en behandeling van ernstige klachten zoals depressie of verwardheid, kan de psychiater worden ingeschakeld. Dit kan ook wenselijk zijn wanneer behandeling met medicatie zoals antidepressiva overwogen wordt.

De verschillende hulpverleners kunnen, indien nodig, onderling naar elkaar verwijzen.

Deelname aan een revalidatieprogramma ‘Herstel & Balans’ behoort ook tot het hulpaanbod. Soms kan het contact met een lotgenoot helpen.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen over de lastmeter, neem dan contact op met de medewerker die je deze informatie heeft uitgereikt of de polikliniek waar je onder behandeling bent. Met medische vragen kan je terecht bij jouw behandelend specialist.