Dorstproef bij volwassenen

Download / print

Inleiding

Je behandelend specialist heeft met jou afgesproken dat je een dorstproef zult ondergaan. Hier lees je meer informatie over dit onderwerp.

Wat is een dorstproef

Als je veel plast en veel drinkt, bestaat er de kans dat je diabetes insipidus hebt. Om te achterhalen of dat inderdaad zo is, kan een dorstproef worden gedaan.

Tijdens de dorstproef mag je een bepaald aantal uren niet drinken en niet roken. Bij gezonde mensen neemt de urineproductie dan af en wordt de urine ook geconcentreerder. Bij sommige patiënten gebeurt dit echter niet en gaat de urineproductie onverminderd door. Tijdens het onderzoek worden er verschillende stoffen gemeten in bloed en urine. Op deze manier kan de arts inzicht krijgen in de oorzaak van het veel drinken en de daarbij horende overmatige urineproductie.

Normaal wordt door de nieren water teruggewonnen uit de gevormde urine om tekort aan water op te heffen. De geproduceerde urine wordt daardoor geconcentreerder. Het terugwinnen van water wordt aangestuurd door een hormoon wat in de hersenen wordt gemaakt. Dit hormoon wordt antidiuretisch hormoon (ADH) genoemd. Wanneer de nieren niet in staat zijn om de urine geconcentreerder te maken, kan dit komen door een defect in de nier of door een onvermogen van de hersenen om ADH te produceren.

Voorbereiding thuis

De avond voorafgaand aan het onderzoek mag je vanaf 20.00 uur niets meer drinken en roken. Je mag uitsluitend vast voedsel, geen waterig voedsel gebruiken.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Je meldt je ’s ochtends op het afgesproken tijdstip op de afgesproken verpleegafdeling. De dag van het onderzoek wordt bij jou om 8.00 uur bloed afgenomen en dien je te plassen. Vervolgens word je gewogen en worden bij je de temperatuur, bloeddruk en pols gemeten.

Daarna dien je elk uur te plassen en wordt ook elk uur je gewicht gemeten. Indien je gewicht op een gegeven moment 3% lager is dan je gewicht bij de start van het onderzoek, wordt de dorstproef beëindigd.

Afhankelijk van de laboratoriumuitslagen kan het nodig zijn dat je medicatie (ADH) krijgt toegediend. Deze medicatie wordt door middel van een neusspray gegeven. Als dit bij jou het geval is wordt direct voor en 1 uur na deze medicatie extra bloed afgenomen. Het verzamelen van de porties urine gaat in dit geval gewoon door. Aan de hand van de bloed- en urineuitslagen kan de arts inzicht krijgen of de oorzaak van het overmatige drinken en plassen in de nieren of in de hersenen ligt.

Duur van het onderzoek

Het is van tevoren niet bekend hoe lang het onderzoek zal duren. In elk geval niet langer dan 24 uur.

Bijwerkingen

Het onthouden van vocht gedurende lange tijd geeft een hevig dorstgevoel, echter dit is nu precies het doel van de test.

Samenvatting

  • Deze test dient om vast te stellen of je lichaam voldoende in staat is om water terug te winnen uit de urine.
  • Je mag vanaf 20.00 uur de avond voorafgaand aan het onderzoek en tijdens het onderzoek niet drinken en roken. Je mag uitsluitend vast voedsel gebruiken.
  • De ochtend van het onderzoek wordt bij jou om 8.00 uur bloed afgenomen en dien je te plassen.
  • Op de ochtend van het onderzoek worden bovendien je gewicht, temperatuur, bloeddruk en pols gemeten.
  • Elk uur dien je vervolgens te plassen en de urine wordt naar het laboratorium gebracht.
  • Indien nodig krijg je door middel van een neusspray ADH toegediend. Als dit het geval is wordt er tevens bij jou twee keer bloed afgenomen. Direct vóór en 1 uur na de medicatie.
  • Het onderzoek duurt maximaal 24 uur.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor kun je alles nog eens rustig nalezen. Heb je nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met het laboratorium, telefoon: 040 - 286 48 66. Met medische vragen kun je terecht bij je behandelende specialist.

Je afspraak is gepland op:

Datum:   _____________________

Tijd:        _____________________

Afdeling: _____________________