Longfunctietest bij kinderen (Spirogram)

Kindergeneeskunde

Download / print

Wat is een spirogram

Longfunctieonderzoek wordt gedaan bij kinderen met astma of afwijkingen aan de luchtwegen. Vaak wordt hiervoor een spirogram verricht. Een spirogram is een longfunctietest. Met deze test kunnen wij vaststellen hoeveel lucht jij kunt in- en uitademen en met welke snelheid. Ook meten wij de inhoud van je longen.

Voorbereiding op de test

Belangrijk is dat je rustig en ontspannen aan de test begint. Zorg daarom dat je op tijd bij ons bent.

Als je medicijnen voor je luchtwegen gebruikt, mag je deze medicijnen 24 uur van te voren niet innemen. Je kinderarts zal je hierover ook vooraf informeren.

Hoe wordt de test uitgevoerd

Op de dag van het onderzoek meld je je op de afgesproken tijd bij de functieafdeling, route 9.

Voordat we met de test beginnen, stellen we je eerst een aantal vragen. Daarna leggen we je uit hoe de test gaat en wat jij moet doen. De test zelf is pijnloos.

Bij de test adem je een aantal keer zo diep mogelijk in en zo volledig mogelijk uit. Hiervoor gebruiken we een mondstuk (zie foto’s). Dit mondstuk is verbonden met een apparaat dat de metingen verricht en registreert.

De test bestaat uit twee gedeelten. Na het eerste gedeelte van de test krijg je een inhalatiemedicijn toegediend dat de luchtwegen verwijdt. Daarna herhalen we de test. Op deze manier kunnen wij onderzoeken of de medicijnen invloed hebben op je ademhaling.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Als jij het mondstuk tussen je tanden hebt genomen kan de test beginnen. 

  • Het mondstuk moet goed in je mond zitten, zodat er geen lucht naast komt. 
  • Blijf tijdens het onderzoek rustig en ontspannen ademhalen. 
  • Je krijgt een klem op je neus om te voorkomen dat er lucht door je neus gaat.

Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken is het nodig dat jij zo goed mogelijk je best doet.

Uitslag van de test
De gegevens van de metingen worden door een computer verwerkt tot een uitslag. De kinderarts die je behandelt, vertelt je op een later moment wat deze uitslag is.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over dit onderzoek, neem dan contact op met de:

  • Functieafdeling, telefoon: 040 - 286 48 33.
  • Kinderlongverpleegkundige, telefoon: 040 - 286 48 53.