Ferinject infuus

Interne geneeskunde

Download / print

In overleg met jouw arts ga je starten met een Ferinject infuus. Hier vind je informatie over wat Ferinject is, over de toediening en de eventuele bijwerkingen.

Wat is Ferinject?

Ferinject is een medicijn dat wordt gebruikt bij het behandelen van bloedarmoede. Het bevat ijzer. IJzer is een belangrijke stof, welke is ingebouwd in hemoglobine, die zorgt voor zuurstoftoevoer naar spieren en organen.

Toediening van Ferinject

Ferinject wordt via een infuus in een ader toegediend. De vloeistof die je krijgt toegediend is bruin van kleur.
Afspraken voor het toedienen van het infuus worden van maandag t/m donderdag ingepland op afdeling dagbehandeling beschouwend.
Jouw behandelend specialist bepaalt de dosering.
De toedieningstijd van de Ferinject kan variëren van 30 minuten tot 1 uur. Daarna blijf je nog 30 minuten ter observatie.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals bij alle geneesmiddelen kan ook het gebruik van Ferinject bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen zijn mild. Let wel, lang niet iedereen ondervindt deze bijwerkingen.

  • hoofdpijn;                          
  • duizeligheid;
  • misselijkheid, braken;
  • buikpijn;
  • obstipatie of diarree;
  • reactie op de aanprikplaats;
  • smaakstoornis (ijzersmaak);
  • spierpijn;

De meest voorkomende bijwerkingen
Als je last krijgt van één of meerdere bijwerkingen dan mag je 3 x daags 500 mg paracetamol gebruiken, maximaal 3 dagen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ferinject heeft zeer waarschijnlijk geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke telefoonnummers

Anna Ziekenhuis algemeen                                               040 - 286 40 40
Poli interne/mdl                                                                      040 - 286 48 73
Afdeling dagbehandeling beschouwend                    040 - 286 40 56
Spoedeisende hulp                                                               040 - 286 48 34

Heeft u nog vragen?

Wij hopen dat wij al jouw vragen beantwoord hebben en dat eventuele onzekerheden weggenomen worden via deze informatie en/of het gesprek met jouw specialist.

Als je nog vragen hebt over jouw behandeling dan kun je contact opnemen met de poli van jouw medisch specialist.

informatie
Al onze informatie kun je ook terugvinden op onze website: www.annaziekenhuis.nl