Intensive care/coronaire care, informatie voor patiënt en familie

Intensive care - coronary care unit - eerste hart hulp

Download / print

De intensive care / coronairy care afdeling

Jij of jouw familielid is opgenomen op de intensive care of coronaire care afdeling. Deze afdeling is speciaal ingericht voor het verplegen van patiënten die intensieve bewaking en zorg nodig hebben.

Voor deze patiënten wordt speciale apparatuur gebruikt.

De afdeling bestaat uit twee units:

De intensive care unit (i.c.u.)
Hier kunnen patiënten opgenomen worden na een ernstig ongeval, grote operaties, bij beademingsbehoefte enz.

De hartbewaking of coronairy care unit (c.c.u.)
Hier kunnen patiënten opgenomen worden met hartklachten.

De afdeling heeft veel apparatuur om bijvoorbeeld de hartslag, de ademhaling en de bloeddruk te controleren. Op de monitor boven jouw bed zijn deze gegevens over jou zichtbaar. Als er op de onderzijde van de monitor een blok zichtbaar wordt zijn deze gegevens niet van jou maar van andere patiënten. Zo krijgt de verpleegkundige op iedere kamer belangrijke gegevens door.

Met een webcam word je 24 uur per dag geobserveerd, maar er wordt niets op film vastgelegd. Bij vragen en/of onduidelijkheden kun je een verpleegkundige raadplegen.

Voor jouw welbehagen bieden wij jou aromatherapie aan.

Ook zijn er pompen voor het toedienen van vocht en medicatie.
De apparaten kunnen geluiden en een alarm laten horen. Je hoeft hier niet van te schrikken. De verpleegkundige weet wat het alarm betekent.

Benodigdheden bij opname

Kleding van de patiënt kan opgeborgen worden in de garderobekast op de kamer. Het is aan te bevelen dat de patiënt beschikt over:

 • toiletspullen/scheerapparaat;
 • ondergoed;
 • ochtendjas;
 • pyjama/nachtjapon;
 • pantoffels.

De medewerkers

Op de IC/CCU werken speciaal opgeleide verpleegkundigen volgens het systeem van patiëntentoewijzing. Eén verpleegkundige is verantwoordelijk voor één of meerdere patiënten. Als je vragen hebt kun je terecht bij deze verpleegkundige. Behalve de verpleegkundige komen er ook andere medewerkers op de afdeling, zoals artsen, fysiotherapeuten, laboranten, röntgenmedewerkers, diëtisten, enzovoort.

Hartbewaking/coronairy care unit
Op de hartbewaking zijn diverse cardiologen werkzaam. De dienstdoende cardioloog komt dagelijks bij jou langs.

Intensive care unit
Op de intensive care unit kunnen meerdere specialisten patiënten opnemen, zoals: internisten, anesthesisten, chirurgen, neurologen, gynaecologen en kinderartsen.

Een patiënt kan door meerdere specialisten behandeld worden. Tijdens kantooruren wordt de medische behandeling van de patiënt gecoördineerd door de intensivist. Dit is een speciaal opgeleide arts voor de behandeling van IC-patiënten. Dagelijks is om 11.00 uur een bespreking tussen de intensivist en de IC-verpleegkundigen, waarbij de dagelijkse zorg voor de patiënt wordt afgestemd. Om 12.30 uur vindt een multidisciplinair overleg (MDO) plaats. Dit is een overleg tussen de intensivist en andere behandelend specialisten waarin het medisch beleid voor de komende 24 uur wordt afgestemd.

Als je een gesprek wilt met de intensivist of jouw hoofdbehandelaar, dan kun je dit kenbaar maken bij de verpleegkundige. Deze regelt dan een afspraak.

Dagelijkse gang van zaken

 • 's Ochtends is er tijd voor de algemene lichaamsverzorging. Er wordt dan ook bloed afgenomen en eventueel een hartfilmpje (ECG) of röntgenfoto gemaakt.
 • Door aansluiten van allerlei apparatuur, slangen en kabels is het dragen van eigen nachtkleding niet altijd mogelijk. De afdeling beschikt over aangepaste kleding.
 • De verpleegkundige voert gedurende de hele dag en nacht regelmatig controles uit.
 • De etenstijden zijn: om 8.00 uur ontbijt, 12.00 uur soep + broodmaaltijd, en om 17.00 uur een warme maaltijd. Tussentijds word je extra drinken aangeboden. Met name op de intensive care unit kan het voorkomen dat je, vanwege jouw ziekte, niets mag eten en/of drinken.
 • Om jouw rust te garanderen is het niet mogelijk om over een eigen telefoontoestel te beschikken.

Contactpersonen

Laat twee familieleden/naasten contactpersoon zijn. Vanuit het ziekenhuis wordt wanneer nodig contact opgenomen met één van de twee opgegeven contactpersonen.
De contactpersonen kunnen voor medische vragen terecht bij de intensivist/hoofdbehandelaar. Deze gesprekken zijn niet bedoeld als vervanging van informatie van de behandelend specialist, maar als aanvulling hierop.

Richtlijnen voor het bezoek van directe naasten

Vanwege het speciale karakter van de afdeling vragen wij jouw medewerking op de volgende punten.

 • Voor de directe naasten en contactpersonen zijn er aangepaste bezoektijden van: 
  -   14.00 uur tot 16.00 uur
  -   18.30 uur tot 20.00 uur
 • Voor de rust en het genezingsproces van de patiënt is het vermoeiend als je het volledige bezoekuur aanwezig blijft.
 • Er geldt een maximum van 2 bezoekers per patiënt. Dit in verband met de noodzakelijke rust en de lichamelijke conditie van de patiënt. Kom je met meer personen (maximaal 4), dan mag het bezoek tijdens het bezoekuur 2 keer wisselen.                                                           
 • Als bovenstaande voor de patiënt te inspannend is, kan de verpleegkundige besluiten om het bezoek te beperken.
 • Voordat je naar binnen gaat, bel je aan bij de entree van de afdeling. Via een intercom word je te woord gestaan door een verpleegkundige.
 • Kinderen kunnen na overleg met de verpleegkundige op bezoek komen. In verband met infectiegevaar voor de patiënt kan besloten worden dat dit bezoek niet mogelijk is.
 • Bloemen zijn niet toegestaan op de IC/CCU.
 • Bezoek van patiënten die langer opgenomen zijn, kunnen bij de receptie een etensbon kopen voor €7,50.
 • Voor bezoek van patiënten die langer opgenomen zijn, bestaat ook de mogelijkheid om bij de receptie een parkeerweekkaart aan te schaffen voor €15,00. Met deze kaart kan 7 dagen achtereen geparkeerd worden en kun je meerdere keren per dag in- en uitrijden.

Familiekamer

Op de afdeling zijn twee familiekamers. Deze kunnen door jouw familie of naasten worden gebruikt als de situatie hierom vraagt.

Intensive care (IC)-nazorgpoli

De intensive care (IC)-nazorg poli voorziet in begeleiding van ex IC-patiënten en/of hun naasten, die na ontslag uit het ziekenhuis te maken hebben gekregen met lichamelijke, sociale en/of psychische problemen, die mogelijk verband houden met de opname op de IC.

Het overleven van een ernstige acute ziekte en/of behandeling kan door patiënten die op een IC verbleven als traumatisch worden ervaren. Vaak hebben zij hun dagen- of wekenlange verblijf op de IC-afdeling niet of minder bewust meegemaakt. Dit kan resulteren in uiteenlopende problemen op lichamelijk, sociaal en/of psychisch gebied en gevolgen hebben voor de kwaliteit van hun verdere leven. Om patiënten hierin optimaal te begeleiden en te ondersteunen is de IC-nazorgpoli opgericht.

Jouw ervaringen kunnen ons helpen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Patiënten die gedurende langere tijd opgenomen zijn geweest op de IC-afdeling krijgen drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis een brief en een vragenlijst om te inventariseren of zij behoefte hebben aan nazorg.

Deze nazorg kan bestaan uit een persoonlijk gesprek over de opname en het verblijf op de IC-afdeling en de afdeling kan bezocht worden. Er vindt een gesprek plaats met de IC-verpleegkundige en de intensivist. Komen aan de hand daarvan aanvullende hulpvragen naar boven, dan wordt de ex IC-patiënt hierin verder begeleid.

Als je niet bent uitgenodigd, maar toch behoefte heeft aan nazorg, dan kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer: 040 - 286 41 90.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig door te lezen.

Met eventuele vragen kun je terecht bij de verpleegkundige die de patiënt verzorgt.

De afdeling IC/CC is dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 040 - 286 41 90. Om organisatorische redenen vragen wij jou om vóór 7.30 uur en na 10.00 uur te bellen.

Telefonische informatie wordt alleen aan de opgegeven contactpersonen verstrekt.

Nuttige websites
www.annaziekenhuis.nl
www.mijncardioloog.com
www.annaziekenhuis.nl/icc-ccu/
www.icconnect.nl - Voor (voormalig) IC-patiënten, naasten en nabestaanden