Inspannings elektrocardiogram (ECG)

Download / print

Jouw behandelend arts heeft een inspannings-elektrocardiogram voor jou aangevraagd. Hier lees je wat een elektrocardiogram (ECG) is. Daarna gaan wij in op de functie van het inspannings-elektrocardiogram.

Wat is een electrocardiogram (ECG)?

Het ECG of hartfilmpje is een grafische weergave van de elektrische activiteit in jouw hartspier. Via een ECG-apparaat (elektrocardiograaf) kunnen we deze elektrische activiteit registreren en omzetten in een soort grafiek. We kunnen het ECG direct bekijken op een beeldscherm of printen op registratiepapier.

Het maken van een hartfilmpje gaat snel en makkelijk, doet geen pijn en is ongevaarlijk. In totaal duurt het onderzoek een paar minuten.

Het ECG geeft informatie over:

  • Hartritme/-geleidings stoornissen;
  • Zuurstofgebrek van de hartspier;
  • Een acuut of eerder doorgemaakt infarct;
  • Vergroot hart (hypertrofie).

Wat is een inspannings-elektrocardiogram?

Het inspannings-elektrocardiogram geeft ook informatie over het hart, maar dan tijdens inspanning. Het hart wordt dus extra belast gedurende het onderzoek. Het inspannings-ECG heeft tot doel om na te gaan of er zich tijdens inspanning veranderingen voordoen in het elektrisch patroon van de hartspier.

Omdat bij het inspannings-elektrocardiogram gebruik wordt gemaakt van een hometrainer wordt dit onderzoek ook wel ‘fietsergometrie’ genoemd.

Hoe bereid jij je voor?

  • Je hoeft niet nuchter te zijn. Het is raadzaam om ongeveer een uur voor het onderzoek een lichte maaltijd te gebruiken.
  • Je kunt eventueel een sportbroekje en gemakkelijke schoenen meebrengen. Het bovenlichaam is ontbloot tijdens het onderzoek, vrouwen kunnen wel hun BH aanhouden. 
  • Meld het gebruik van medicamenten.
  • Voor het onderzoek geen crème of bodylotion gebruiken. Zeker niet op het bovenlichaam.

Hoe verloopt een inspanningselektrocardiogram?

Het onderzoek begint met het plaatsnemen op de hometrainer (een fiets op een standaard), het zadel wordt op de juiste hoogte afgesteld en er worden elektroden op jouw borst en rug geplaatst. Nu wordt er eerst een rustelektrocardiogram gemaakt. Vervolgens wordt er om de 3 minuten jouw bloeddruk opgemeten (dit is gedurende het hele onderzoek) en begin je met fietsen.

Naarmate het onderzoek vordert, zal het fietsen steeds moeilijker worden. Langzaam maar zeker worden de pedalen steeds zwaarder belast en je krijgt het gevoel tegen een steeds steilere helling op te fietsen.

De bedoeling van de test is dat een maximaal haalbare inspanning wordt geleverd. Een maximale inzet van jouw kant geeft de beste resultaten. Daarom word je tijdens het fietsen aangemoedigd ‘alles’ te geven. Het personeel dat je tijdens het onderzoek begeleidt, zal erop toezien dat bepaalde grenzen niet worden overschreden. Het spreekt voor zich dat het inspanningsprogramma is aangepast aan jouw persoonlijke situatie. Tijdens jouw inspanning wordt het elektrocardiogram voortdurend in de gaten gehouden. Dat geldt ook voor jouw bloeddruk. Toch wordt jou verzocht om eventuele klachten, zoals pijn op de borst, vermoeidheid en kortademigheid, direct te melden. Het is niet de bedoeling dat je dan uit eigener beweging stopt met fietsen. Probeer door te gaan tot je gezegd wordt te stoppen.

De apparatuur, die alle gegevens verwerkt, geeft af en toe een pieptoontje. We wijzen erop dat dit geen alarmsignaal is. Er is op zo’n moment dus geen reden tot angst.

Na afloop van het onderzoek, krijg je ruim de gelegenheid om uit te rusten. Ook in die periode worden nog elektrocardiogrammen gemaakt en wordt de bloeddruk gemeten.

Heb je nog vragen?

De informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heb je nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met de functieafdeling, telefoon: 040- 286 48 33.

Met medische vragen kun je terecht bij jouw behandelend arts.