Metacholine of histamine provocatietest bij overgevoelige luchtwegen

Download / print

Wat is een methacholine of histamine procovatietest?

Sommige mensen, bijvoorbeeld astmapatiënten, hebben last van overgevoelige luchtwegen die sterk reageren op bepaalde prikkels van buitenaf. Temperatuurverschillen, rook, mist, luchtvervuiling, lasdampen en allerlei anderen oorzaken leiden bij deze patiënten tot veranderingen in de longfunctie.

Tijdens het onderzoek word je gevraagd de stof methacholine of histamine in te ademen. Hiermee wordt het verschijnsel van de overgevoelige luchtwegen nagebootst. Methacholine/histamine is een stof die prikkelend kan werken op de luchtwegen. Het inademen van deze stof is niet schadelijk.

Hoe wordt de test uitgevoerd?

Tijdens de test zit je op een stoel in een cabine. Je krijgt een klem op je neus en ademt via een mondstuk dat verbonden is met een meetapparaat. Bij het begin van de test zal de laborant(e) je vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen. Daarna ga je met tussenpozen verschillende waterige oplossingen inhaleren. Na elke inhalatie wordt de longfunctie gemeten. Aan de hand van de gemeten waarden kan worden vastgesteld of een astmatische reactie optreedt.

Als een reactie optreedt, wordt op tijd ingegrepen. Je krijgt dan onmiddellijk een medicament toegediend, waarmee de reactie direct ongedaan wordt gemaakt.

Duur van het onderzoek
Het totale onderzoek kan ongeveer 45 minuten in beslag nemen. Het onderzoek wordt pas beëindigd als de longfunctie weer helemaal normaal is geworden. Hierna kun je je normale werkzaamheden weer hervatten.

Uitslag
Je krijgt van de specialist de uitslag van het onderzoek bij je eerstvolgend polikliniek bezoek.

Hoe bereid je je voor?

  • Je mag 24 uur voor de test niet roken.
  • Vermijd voor de test zware inspanning.
  • Je mag gewoon eten.
  • Als je (mogelijk) zwanger bent, neem dan vooraf aan het onderzoek contact op met de behandelend specialist.
  • Als je op dit moment bezig bent met een antibiotica- of prednisonkuur in verband met een luchtweginfectie, of hiermee korter dan 2 weken geleden bent gestopt, meld dit dan op telefoonnummer 040 - 286 48 71.
  • Je zult tijdelijk moeten stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen (zie hieronder). Voor sommige medicijnen is dat 6 tot 36 uur voor aanvang van de test, voor andere zelfs 1 week.

Na het onderzoek

Je kunt tijdelijk wat last hebben van lichte keelpijn, prikkelhoest of heesheid en misschien ook wat spierpijn.

Verplicht te stoppen medicatie voorafgaand aan de methacholine of histamine provocatietest

In onderstaande overzicht kun je zien welke medicijnen je voor de test niet mag gebruiken. Als je hier vragen over hebt kun je contact opnemen met de behandelend specialist.

6 uur van te voren stoppen  
Merknaam Generieke naam
Airomir Salbutamol
Bricanyl Terbutaline
Ventolin Salbutamol
12 uur van te voren stoppen  
Merknaam Generieke naam
Atrovent Ipratropium
Combivent Salbutamol + Ipratropium
Berodual Fenoterol + Ipratropium
36 uur van te voren stoppen  
Merknaam Generieke naam
AirFluSal Forspiro Salmeterol + Fluticason
Aerivo Salmeterol + Fluticason
Atimos Formoterol
Bufoler Easyhaler Formoterol + Budesonide
Busalair Salmeterol + Budesonide
Duaklir Genuair Aclidinium + Formoterol
DuoResp Spiromax Formoterol + Budesonide
Elpenhaler Salmeterol + Fluticason
Eklira Genuair Aclidinium
Flutiform Formoterol + Fluticason
Foradil Formoterol
Foster Formoterol + Beclometason
Oxis Formoterol
Seretide Salmeterol + Fluticason
Serevent Salmeterol

 

36 uur van te voren stoppen (vervolg)  
Merknaam Generieke naam
Symbicort Formoterol + Budesonide
Singulair Montelukast
Semprex Acrivastine
48 uur van te voren stoppen  
Merknaam Generieke naam
Daxas Roflumilast
Onbrez Indacaterol
Relvar Ellipta Fluticasonfuoaat/Vilanterol
Striverdi Olodaterol
Theolair Retard Theofyline
Unilair Theofyline
1 week van te voren stoppen  
Merknaam Generieke naam
Anoro Umeclidinium/Vilanterol
Incruse Ellipta Umeclidinium
Seebri Glycopyrronium
Spiriva Tiotropium
Spiolto Tiotropium/Olodaterol
Tiotrus Zonda Tiotropium
Xoterna Indacaterol/Glycopyrronium
Ultibro Indacaterol/Glycopyrronium

Samenvatting

  • Op basis van de methacholine of histamine provocatietest kan de prikkelbaarheid van de luchtwegen worden vastgesteld.
  • Volg de instructies van de laborant(e) goed op. Lever een maximale inzet.
  • Wordt een reactie te ernstig, dan wordt onmiddellijk ingegrepen.
  • Jouw arts zal jou vertellen wanneer je moet stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen.

Heb je nog vragen over deze test, neem dan contact op met de functieafdeling, telefoon 040 - 286 48 33 of met de polikliniek longgeneeskunde, telefoon 040 - 286 48 71.

Met medische vragen kun je terecht bij jouw behandelend specialist.