Voorstadium van borstkanker (DCIS)

Chirurgie

Download / print

Als je DCIS (Ductaal Carcinoom In Situ) hebt, dan heb je een voorstadium van borstkanker. Er zijn in je borst kwaadaardige cellen gevonden, maar deze cellen zijn nog niet vastgegroeid in het omliggende borstweefsel. Meestal voelen mensen niets van deze aandoening. DCIS vormt vaak clusters microcalcificaties (kalkspatjes). Deze kalkspatjes zijn op een borstfoto, ook wel een mammogram genoemd, te zien. Er zijn ook goedaardige kalkspatjes. Om te onderzoeken of de kalkspatjes goedaardig of kwaadaardig zijn, wordt er een stereotactische biopsie gedaan. Er wordt dan weefsel weggehaald, dat microscopisch onderzocht wordt. Er zijn 3 vormen van DCIS:

  • Goed gedifferentieerd DCIS 1e graad: de kwaadaardige cellen wijken licht af van de oorspronkelijke cellen. Deze cellen zijn (nog) niet heel actief.
  • Matig gedifferentieerd DCIS 2e graad: de kwaadaardige cellen wijken af van de van de oorspronkelijke cellen. Deze cellen zijn gematigd actief.
  • Weinig gedifferentieerd DCIS 3e graad: de kwaadaardige cellen wijken sterk af van de oorspronkelijke cellen, ze lijken er nauwelijks meer op.

Behandelen van DCIS in het Anna Ziekenhuis

Als je DCIS hebt, moet het gebied waarin DCIS zit worden weggenomen. Dit kan met een borstsparende en een borstverwijderende operatie. Je kunt een afspraak maken bij de mammapoli van het Anna Ziekenhuis voor een afspraak en voor meer informatie over de aandoening en de behandeling.