Anesthesie bij (zeer) ernstig overgewicht

Anesthesiologie

Download / print

Binnenkort word je geopereerd in het Anna Ziekenhuis in Geldrop. Omdat je (zeer) ernstig overgewicht hebt loop je extra risico’s bij het ondergaan van een narcose. Graag willen wij je hierover uitleg geven. Ook de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) vereist deze uitleg.

Wat is te zwaar


We relateren het gewicht (kg) aan de lengte (meters) en dit wordt de Body Mass Index (kortweg BMI) genoemd. De BMI wordt als volgt berekend:

                                           gewicht (kg)
                                      lengte x lengte (meter)

Voorbeeld: Je weegt 100 kg en jouw lengte is 1.70 m.

Dan is jouw BMI         100      =       100    = 34,6
                         1.70x1.70          2,89


 

Welke extra risico’s loop je

  • Bij overgewicht moet jouw hart een groter bloedvolume rondpompen en wordt de hartspier groter en dikker. De kransslagaders moeten een groter hart voorzien van bloed. Dit verhoogt de kans op een hartinfarct. Normaal gewicht Licht overgewicht Ernstig overgewicht Zeer ernstig overgewicht Stress, bloedverlies, pijn of zuurstoftekort rondom een operatie kan het hart extra belasten. Dit vormt een extra risico.
  • Voor de operatie wordt een infuusnaald ingebracht in de arm. Door het overtollige vetweefsel in de huid zijn de bloedvaatjes moeilijk zichtbaar en is de kans dat er mis geprikt wordt groter.
  • Tijdens de operatie moet je beademd worden. Hiervoor wordt een buisje via jouw keel in jouw luchtpijp geplaatst. Dit gebeurt terwijl je slaapt. Bij overgewicht is moeilijker om een buisje te plaatsen. Dit komt door anatomische veranderingen in het mond/keelgebied. De beweeglijkheid van de nek verandert waardoor er een grotere kans op gebitsbeschadiging bestaat. Ook is een hogere beademingsdruk nodig omdat de buik door de grotere omvang tegen de onderkant van de longen drukt. De kans op longproblemen neemt daardoor toe.
  • Na de operatie moet je zelf weer voldoende gaan ademen. Ook dit wordt bemoeilijkt door de buik die tegen de longen duwt. Hierdoor is er een grotere kans op zuurstoftekort in het lichaam. Dit proberen we te voorkomen door je zoveel mogelijk rechtop te zetten en zuurstof toe te dienen via een neussonde.

    De maatschap anesthesie hanteert een BMI van maximaal 45 als grens voor een operatie die geen spoed vereist. Als jouw BMI hoger is word je verzocht om af te vallen tot een BMI van onder 45 voor de operatie.

Heb je nog vragen?

Voor vragen kan je contact opnemen met de verpleegkundigen
preoperatieve polikliniek (anesthesie), telefoon: 040 - 286 48 10