Isolatieverpleging

Download / print

Inleiding

Voor bepaalde micro-organismen moeten in het ziekenhuis extra voorzorgmaatregelen genomen worden. Bij jou is zo een micro-organisme gevonden, of er wordt vermoed dat je zo een micro-organisme hebt. Het is mogelijk dat je zelf niet ziek bent van dit micro-organisme.

Hier lees je informatie over de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden om verspreiding van het micro-organisme naar patiënten, bezoekers en ziekenhuismedewerkers te voorkomen.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel ze dan gerust aan jouw verpleegkundige, behandelend arts of de afdeling Infectiepreventie. De afdeling Infectiepreventie is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 040-286 40 10.

Isolatie

Isolatieverpleging betekent dat je afgezonderd verpleegd wordt. Je wordt verpleegd op een éénpersoonskamer met eigen douche en WC. Tijdens jouw opname in isolatie mag je de kamer niet uit zonder begeleiding van een medewerker. De verpleging of jouw arts vertelt je waarom isolatieverpleging in jouw geval nodig is.

In het Anna ziekenhuis hebben we verschillende soorten isolatievormen. Welke bij jou van toepassing is staat hieronder aangekruist:

  • Contact isolatie
  • Contact druppel isolatie
  • Corona isolatie
  • MRSA isolatie
  • Strikte isolatie
  • Aërogene isolatie

Medewerkers die bij jou binnenkomen dragen beschermende kleding. Voorbeelden hiervan zijn handschoenen, schort, mondneusmasker, muts en spatbril. Het is per isolatievorm verschillend welke beschermende kleding er gedragen moet worden.

Bij sommige isolatievormen is het belangrijk dat de deur naar de gang gesloten blijft. Als de kamer een extra gang (sluis) heeft, moeten er soms 2 deuren gesloten blijven.

Wat betekent isolatie voor jouw opname, behandeling en of operatie?

Jouw behandeling of operatie kan gewoon doorgaan. De medewerkers op de behandelafdeling of OK weten welke maatregelen zij moeten nemen door een aantekening die gemaakt is in jouw patiëntendossier.

Ontvangen van bezoek

Je mag gewoon bezoek ontvangen. Op de deur van jouw kamer hangt een gekleurde instructiekaart. Hieraan kan jouw bezoek zien dat je in isolatie ligt. Vanwege jouw privacy staat op de instructiekaart niet waarom je in isolatie ligt. Dit is bij de verpleging bekend. Aan jouw bezoek vragen wij om zich eerst te melden bij de verpleging. Zij krijgen van de verpleging te horen welke maatregelen zij moeten nemen. Na afloop van het bezoek is het belangrijk dat het bezoek de handen desinfecteert. Dit kunnen zij bij de wastafel doen. Als jouw bezoek ook bij andere patiënten op bezoek gaat, spreek dan af dat zij jou als laatste bezoeken.  

Waarom moeten er voorzorgsmaatregelen genomen worden

Patiënten in een ziekenhuis hebben vaak een verminderde weerstand. Ook zijn ze meestal vatbaarder voor infecties die veroorzaakt worden door micro-organismen. Micro-organismen kunnen zich in het ziekenhuis verspreiden. Een aantal micro-organismen zijn moeilijker te behandelen met antibiotica omdat zij daar ongevoelig voor zijn. Om te voorkomen dat anderen met deze micro-organismen besmet raken wordt isolatieverpleging toegepast.  

Tips voor tijdens jouw opname in isolatie

We beseffen dat de isolatie voor jou ingrijpend en onaangenaam kan zijn. Wij hopen dat je begrip hebt voor de maatregelen die genomen worden. Om jouw opname in het ziekenhuis toch zo aangenaam mogelijk te maken de volgende tips:

  • De afdeling waar je verblijft heeft een tablet waarmee je kan videobellen. Vraag hiernaar bij de verpleging.
  • Heb je hobby’s zoals kruiswoordpuzzels, sudoku’s oplossen? Laat jouw bezoek puzzelboekjes meenemen.
  • Denk ook aan: leesboeken, tekenspullen, handwerken. Jouw bezoek kan die dan meenemen voor jou.
  • Vraag jouw bezoek om vaker langs te komen. Houd hierbij rekening met de bezoektijden die gelden op de afdeling waar je opgenomen ligt.

Naar huis

In de meeste gevallen is het thuis niet nodig om maatregelen te nemen. Goed handen wassen nadat je naar de WC bent geweest en voordat je voedsel gaat klaarmaken is meestal voldoende.

Heb je in isolatie gelegen vanwege een Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO) of een Methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA)? En krijg je thuiszorg, fysiotherapie of andere zorg? Geef dan aan dat je in isolatie hebt gelegen. Zo kunnen zij ook beschermende maatregelen nemen. Bij een BRMO of MRSA krijg je ook een informatiebrief. Hierin staat uitgelegd wat BRMO of MRSA is en wat dat voor jou betekent. Je kan deze brief ook laten zien aan de zorgmedewerkers die bij jou thuis komen.

Algemene informatie micro-organismen

Wat zijn micro-organismen?
Micro–organismen is een verzamelnaam voor bacteriën, virussen en schimmels. Deze micro-organismen zijn niet met het blote oog te zien. Ieder mens draagt micro-organismen bij zich. Ze komen voor op en in het lichaam. Micro-organismen horen bij de mens en hebben vaak een nuttige functie. Veel micro-organismen zijn onschuldig maar soms kunnen ze een infectie veroorzaken. Zo een infectie kan veroorzaakt worden door een micro-organisme dat iemand al bij zich draagt of door een micro-organisme van buitenaf.

Overdracht van micro-organismen
Micro-organismen kunnen op verschillende manieren overgebracht worden van mens op mens. Hoe dit gebeurt, is afhankelijk van het soort micro-organisme. Verspreiding kan komen door direct contact, vaak via de handen. Soms kan dit ook via de lucht door bv kleine druppeltjes bij hoesten en niezen.  

De manier waarop een micro-organisme overgebracht kan worden, bepaalt welke isolatievorm gebruikt moet worden.

Vragen, opmerkingen of ideeën

Heb je na het lezen van deze informatie vragen, opmerkingen of ideeën? Geef deze dan gerust door aan de verpleegkundigen van de afdeling.