Informatie voor de urologische patient

Download / print

Geachte mevrouw / meneer,

Bij ontslag uit het ziekenhuis is het van groot belang te weten hoe je thuis bij problemen kan handelen.

Mochten zich thuis onverhoopt problemen voordoen die mogelijk te maken hebben met je ziekenhuisverblijf, operatie of behandeling, dan kun je contact opnemen met:

  • Tijdens kantooruren: 
    Polikliniek urologie,  telefoon: 040 - 286 48 65
  • Vóór 8:30 uur, na 17:00 uur en in het weekend:
    Spoedeisende hulp (SEH), telefoon: 040 - 286 48 34
  • Op de dag van de ingreep:
    Afdeling dagbehandeling, telefoon: 040 - 286 48 44

 

Je hoeft je dan dus niet eerst tot je huisarts te richten !

 

Met vriendelijke groet,

Verpleging en urologen,
Anna Ziekenhuis
Geldrop