BRMO - Resistente bacteriën

Download / print

Wat is BRMO?

Iedereen draagt bacteriën bij zich, op en in het lichaam. Bacteriën horen bij de mens en hebben meestal een nuttige functie. Bij een verminderde weerstand kunnen bacteriën een infectie veroorzaken. Soms is het nodig om een infectie te behandelen met antibiotica.

Bacteriën kunnen ongevoelig worden voor antibiotica. BRMO is een verzamelnaam voor bacteriën die ongevoelig zijn voor de meest gangbare antibiotica. Bij een infectie met een BRMO zijn er maar enkele antibiotica die werkzaam zijn. Voorzichtig omgaan met deze middelen is belangrijk om te zorgen dat de bacterie hier niet ongevoelig voor wordt.

Je kunt een BRMO bij je dragen zonder daar ziek van te zijn, dit heet dragerschap, behandeling is dan vaak niet nodig. Je kunt ook een infectie krijgen die behandeld moet worden.

Besmetting

Besmetting met BRMO kan plaatsvinden door direct contact van mens op mens via de handen. Ook kan besmetting plaatsvinden door indirect contact met bijvoorbeeld besmet beddengoed.

Maatregelen

Patiënten in het ziekenhuis hebben vaak een verminderde weerstand en zijn vatbaarder voor infecties. BRMO kan een risico zijn voor patiënten met een verminderde weerstand. Het Anna ziekenhuis neemt maatregelen om verspreiding van BRMO tegen te gaan.

Is bij jou een BRMO vastgesteld, dan word je verpleegd op een eenpersoonskamer met eigen douche en toilet. Ziekenhuismedewerkers dragen handschoenen en een schort als ze jou verzorgen. Dit wordt isolatieverpleging genoemd. Op de deur van jouw kamer komt een kaart te hangen waar de beschermende maatregelen op staan. Jouw onderzoeken en/of behandelingen gaan gewoon door met beschermende maatregelen waar dat nodig is.

Melding in uw dossier

Wanneer bij jou een BRMO wordt geconstateerd, wordt daar een melding van gemaakt in jouw dossier. Door deze melding worden bij een volgende opname, onderzoek of behandeling direct de juiste beschermende maatregelen genomen. De melding is zichtbaar voor de betrokken medewerkers en voor jezelf in het patiëntenportaal.

Bezoek

Je mag gewoon bezoek ontvangen. Wel vragen wij aan jouw bezoek zich eerst te melden bij de verpleging. Zij krijgen van de verpleging te horen welke maatregelen zij moeten nemen. Mocht jouw bezoek ook bij andere patiënten op bezoek willen, let dan goed op dat zij jou als laatste bezoeken.

Naar huis

Thuis hoef je geen specifieke maatregelen te nemen. Zorgvuldig je handen wassen na toiletgebruik is voldoende. Krijg je thuiszorg, fysiotherapie of andere zorg, breng hen op de hoogte van de BRMO, zodat ook zij beschermende maatregelen kunnen nemen.

Vragen

Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust aan jouw verpleegkundige, behandelend arts of afdeling Infectiepreventie. Afdeling Infectiepreventie is bereikbaar op telefoonnummer 040 - 286 40 10.