Afdeling

TIA-poli

Een TIA kan een voorbode zijn van een grote beroerte. Als je mogelijk een TIA hebt gehad, is het belangrijk om snel met verschillende onderzoeken te achterhalen wat de oorzaak van jouw klachten is. Hiervoor kun je terecht op de TIA-poli van het Anna Ziekenhuis. Jouw huisarts kan jou op basis van jouw klachten doorverwijzen naar onze TIA-poli.

Bij de TIA-poli

Deze poli onderdeel van de polikliniek neurologie van het Anna Ziekenhuis. Wanneer je mogelijk een TIA hebt gehad, kun je na een telefoontje van jouw huisarts, meestal de volgende dag terecht op onze TIA-polikliniek. Je krijgt op 1 dag alle noodzakelijke onderzoeken. Je start hiermee om 8:00 uur. Jouw onderzoeksprogramma neemt meestal de hele dag in beslag. Voor het ondergaan van de onderzoeken moet je nuchter zijn. Dat betekent dat je op de avond voor jouw afspraak vanaf middernacht (00:00 uur) niet meer mag eten, drinken en/of roken. Medicatie mag je op de dag van jouw afspraak wel innemen met een klein slokje water.

Onderzoeken

de diverse onderzoeken zijn gericht op het opsporen van aderverkalking (arteriosclerose). Aderverkalking kan een TIA of een beroerte (CVA) veroorzaken. Op de dag van jouw afspraak krijg je een CT-scan, duplexonderzoek, bloedonderzoek en we maken een hartfilmpje of elektrocardiogram (ECG)

Na afloop van alle onderzoeken krijg je van de neuroloog direct de uitslag en hoor je welke behandelingen voor jou mogelijk zijn. Als de neuroloog vermoedt dat er mogelijk nog andere verklaringen voor jouw klachten zijn, is extra aanvullend diagnostisch onderzoek nodig. Bijvoorbeeld een hersenscan (elektro-encefalogram/EEG) of een MRI-scan van jouw hoofd. Deze vervolgonderzoeken maken geen deel uit van het programma op de TIA-polikliniek. Je krijgt hiervoor vervolgafspraken.