Afdeling

MS-poli

Als bij jou de diagnose MS is vastgesteld, verandert er veel voor jouzelf en de mensen in jouw omgeving.  In het Anna Ziekenhuis kun je terecht op de speciale MS-poli. Een MS-verpleegkundige helpt je leren omgaan met je ziekte en biedt algemene zorg. Deze gespecialiseerde verpleegkundige ondersteunt en begeleidt niet alleen jou als patiënt, maar ook jouw partner/naaste en andere hulpverleners die te maken hebben met MS-patiënten.

MS-poli in het Anna Ziekenhuis

De MS-poliis onderdeel van de polikliniek neurologie van het Anna Ziekenhuis in Geldrop. Als je in ons ziekenhuis onder behandeling bent voor MS, kan jouw neuroloog je doorverwijzen naar de MS-verpleegkundige. Je kunt ook zelf om een verwijzing vragen.

De MS-verpleegkundige

De MS-verpleegkundige geeft je informatie en hulp bij jouw praktische vragen. Ze biedt je een luisterend oor voor alle problemen die met jouw ziekte samenhangen en is ook de schakel tussen jou en jouw andere hulpverleners. Zij heeft regelmatig overleg met de verschillende behandelaars die betrokken zijn bij jouw zorg, zoals de neuroloog, fysiotherapeut, jouw huisarts en de revalidatiearts. Daarnaast kent zij de weg naar instanties zoals de thuiszorg, de gemeente of de patiëntenvereniging. Zij denkt met je mee over het maken van keuzes over de verschillende spuittherapieën en informeert je over de nieuwste medische behandelingen en medicijnen bij MS. De verpleegkundige kan jou ondersteunen bij uiteenlopende vragen, bijvoorbeeld over vermoeidheid of het regelen van woningaanpassingen.

Gemeenschappelijk medisch consult

Eens in de 3 à 4 maanden is er op de polikliniek een gemeenschappelijk medisch consult (GMC) voor MS-patiënten en hun partners. Het is een groepsgesprek bij de neuroloog en de MS-verpleegkundige waaraan 6 of 7 patiënten en hun partners tegelijkertijd deelnemen. Door te luisteren naar elkaar en met anderen te spreken, gezamenlijk vragen door te nemen en uitslagen en foto's te analyseren, komen meer onderwerpen aan bod dan in een persoonlijk een-op-een gesprek tussen patiënt en arts en/of verpleegkundige. Dit consult is een poliklinische controle voor MS-patiënten, het is geen groepstherapie.