Trombosedienst Anna Ziekenhuis voor professionele begeleiding bij antistollingsmedicijnen

Afdeling

Trombosedienst

Als je antistollingsmedicijnen gebruikt, is professionele begeleiding onmisbaar. Je kunt hiervoor bij de trombosedienst van het Anna Ziekenhuis terecht. Wij controleren regelmatig je bloed en stellen op basis van het resultaat van deze controle en je medische informatie een persoonlijk doseringsschema voor je medicijnen vast. Voor een eerste bezoek aan de trombosedienst van het Anna Ziekenhuis heb je een (her)aanmeldingsformulier van je arts nodig.

Controle en onderzoek

De trombosedienst van het Anna Ziekenhuis controleert regelmatig de antistolling van je bloed. Je kunt bloed laten prikken bij een van de (bloed)afnamelocaties van ons ziekenhuis. Het klinisch laboratorium onderzoekt je bloed en drukt het resultaat van dit onderzoek uit in INR. 

INR

De afkorting INR staat voor International Normalized Ratio. De INR geeft de mate van antistolling van je bloed aan. In het begin van de behandeling nemen we vaker bloed af en stellen we soms meerdere malen per week de INR vast. 

Doseerbrief

Meestal ontvang je de dag na de bloedafname van de trombosedienst per post de doseerbrief. Hierop staat precies vermeld hoeveel tabletten je de komende periode dagelijks moet innemen en een datum voor een nieuwe controle. Je dosering is persoonlijk en kan dus verschillen van die van andere patiënten. Het kan voorkomen dat een nieuw schema afwijkt van je vorig schema. Dit wil niet zeggen dat het beter of slechter met je gaat. Als de INR stabiel is binnen de streefwaarden, krijg je van ons een doseringsschema voor langere tijd.

Digitaal Logboek

Ben je bekend met internet en heb je een e-mailadres? Dan kun je gebruikmaken van het digitaal logboek. Hiermee kun je altijd en overal je uitslagen, doseringen en je volgende controledatum zien. De gele doseerbrief blijf je ontvangen. Heb je interesse? Bel ons op of stuur een bericht naar trombosedienst@st-anna.nl.

Zelf meten

Onder bepaalde voorwaarden kun je gebruikmaken van het zelfmanagement. Met een zelfmeetapparaat dat je in bruikleen krijgt van de trombosedienst kun je zelf de INR bepalen door middel van een vingerprik. De kosten worden verrekend met je eigen risico. Wij raden aan vooraf bij je zorgverzekeraar te informeren naar eventuele voorwaarden.

ISO 15189 accreditatie trombosedienst

Het kwaliteitssysteem van ons klinisch laboratorium is ISO 15189 geaccrediteerd. Voor de actuele status van onze accreditatie zie de website van de RvA.