Afdeling

Hoofdpijnpoli voor kinderen

Hoofdpijn komt bij kinderen even vaak voor als bij volwassenen. Als jouw kind langer dan 6 weken regelmatig hoofdpijn heeft, kan je huisarts je kind doorverwijzen naar de kinderarts. In het Anna Ziekenhuis wordt je kind onderzocht, behandeld en begeleid op de speciale hoofdpijnpoli voor kinderen.

Bij de hoofdpijnpoli

De kinderarts zal eerst de hoofdpijnklachten van jouw kind in kaart brengen. Op de speciale hoofdpijnpoli wordt je kind daarna onderzocht door de kinderverpleegkundige, fysio-/manueel therapeut en een pedagogisch medewerker of psycholoog.

Onderzoek

De kinderarts onderzoekt het hart en de longen, test de kracht en het evenwicht en vraagt je kind een aantal opdrachtjes uit te voeren. Wij vragen aan jou als ouder om een vragenlijst in te vullen en om thuis een hoofdpijndagboekje bij te houden. De fysiotherapeut kijkt hoe je kind staat en of alle wervels wel goed bewegen. De pedagogisch medewerker of psycholoog praat met je kind over hoe je kind iedere dag omgaat met de hoofdpijn. In overleg met elkaar bepalen zij hoe het vervolgtraject eruit ziet. Jouw kind kan voor uitgebreider onderzoek worden doorverwezen naar het pedagogisch team, de fysiotherapeut of naar de psychologie.

Afdeling psychologie

Als je kind wordt doorverwezen naar de afdeling psychologie, krijgt je kind verschillende onderzoeken. Een intelligentieonderzoek, een neuropsychologisch onderzoek waarmee de aandacht, concentratie en het geheugen van je kind in kaart worden gebracht en een persoonlijkheidsonderzoek om te beoordelen hoe je kind in elkaar zit en omgaat met angsten of problemen. Ongeveer 2 weken na de onderzoeken krijg je een adviesgesprek.

Behandeling en begeleiding

Na alle onderzoeken en adviesgesprekken bespreekt de kinderarts of de verpleegkundige hoe we jouw kind het beste kunnen helpen. Dit kan zijn door middel van een behandeling om van de hoofdpijn af te komen, of begeleiding om met de hoofdpijn om te gaan. Afhankelijk van de diagnose krijgt jouw kind een behandeling van de fysiotherapeut, pedagogisch team of de psycholoog.