Afdeling

AD(H)D poli

Vanaf 1 januari 2023 koopt de gemeentelijke inkoopregio de zorg voor kinderen met AD(H)D niet meer in bij bij de regionale ziekenhuizen, waaronder het Anna Ziekenhuis. Dit betekent dat het Anna deze zorg niet meer mag en kan leveren.
De zorg voor kinderen die al onder behandeling zijn bij de AD(H)D-poli van het Anna Ziekenhuis wordt in 2023 overgedragen aan de huisarts of een regionale GGZ-instelling. Ouders of verzorgers van deze kinderen worden hier persoonlijk over geïnformeerd. 

Diagnose is nog wel mogelijk in het Anna Ziekenhuis

Medische psychologie heeft nog wél een contract met de gemeenten. Hier kunnen kinderen en jongeren met een vermoeden van AD(H)D nog steeds terecht voor een diagnose en kortdurende behandeling (o.a. psycho-educatie). De huisarts kan hiervoor een verwijzing maken.