Oncologie voor onderzoek, behandeling en begeleiding bij alle vormen of voorstadia van kanker

Afdeling

Oncologie

Bij het specialisme oncologie in het Anna Ziekenhuis kom je bij de internist-oncologen voor onderzoek, behandeling en begeleiding bij alle vormen of voorstadia van kanker. Oncologie is een specialisatie binnen de interne geneeskunde.

Bij alle vormen van kanker

Onze dokters behandelen alle vormen van kanker, ook van het bloed (hematologie), met medicijnen. Als genezing niet (meer) mogelijk is, bestaat de medische behandeling uit het terugdringen van kanker, verlichten van jouw symptomen en pijnbestrijding. Ook bieden ze ondersteuning en begeleiding als je niet meer beter wordt (palliatieve zorg).

Je eigen casemanager

Ondersteunt je in de oncologische. Je kunt bij je casemanager terecht met jouw vragen, onzekerheden, voor het afstemmen van afspraken en voor (het inschakelen van) psychosociale begeleiding, al naar gelang jouw behoefte en die van jouw naaste(n).

Deze gespecialiseerde verpleegkundige coördineert jouw zorg en begeleidt jou en jouw naaste(n) vanaf de diagnose tot en met de behandeling en de controles in de periode erna. Zij werkt nauw samen met de verschillende specialisten die betrokken zijn bij jouw behandeling. 

Je eigen internist-oncoloog

Je komt onder behandeling bij een van onze internist-oncologen. Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling van kanker met medicijnen, in pijnbestrijding en begeleiding bij kanker.

Tijdens je eerste afspraak bespreekt je met de internist-oncoloog je gezondheid en klachten. De dokter informeert je over je ziekte en de behandelingsmogelijkheden (chemotherapie, immunotherapie, hormoontherapie, doelgerichte therapie). Meestal volgt lichamelijk onderzoek. Na afloop wordt bloed geprikt voor onderzoek. Zo nodig krijg je afspraken voor aanvullend onderzoek. Op basis van de uitslagen van die onderzoeken en na overleg met collega-specialisten in het ziekenhuis bepaalt de dokter daarna samen met jou welke behandeling voor jou de beste is. Vanaf de start van jouw behandeling tot en met de nazorg kom je regelmatig op controle. 

Afhankelijk van jouw ziektebeeld kunnen meerdere specialismen en afdelingen binnen ons ziekenhuis bij jouw zorgtraject betrokken zijn, zoals chirurgen, pathologen, het laboratorium en de afdeling radiologie. Wel blijf je steeds bij dezelfde internist-oncoloog onder behandeling.

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Onze internist-oncologen werken nauw samen met andere medisch specialisten in ons ziekenhuis, of van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Zo nodig is er overleg met collega’s van het academisch ziekenhuis Maastricht UMC+.

Het Anna Ziekenhuis is ook onderdeel van het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON). OncoZON is een samenwerkingsverband van negen ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut in de regio Zuidoost-Nederland. Een professioneel netwerk van instellingen die de handen ineen hebben geslagen om in deze regio de best mogelijke zorg op het gebied van kanker te bieden. Uniek is dat alle instellingen hebben vastgelegd dezelfde procedures en werkwijzen te volgen.

Groen Lintje hematologie

Wij voldoen aan de richtlijnen voor bloed- en lymfklierkankerzorg van de kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Frank

“Ik heb het Anna en het Catharina echt ervaren als één team”

Lees het hele verhaal