Specifieke expertise centrum voor bijzondere tandheelkunde

Afdeling

Centrum voor bijzondere tandheelkunde (CBT)

In het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) kan jij of je kind terecht wanneer een behandeling in de algemene tandartspraktijk niet (goed) mogelijk is of specifieke expertise nodig is.

Je kunt hierbij denken aan:

 • Gespecialiseerde kindertandheelkunde
 • Kinderen of volwassenen met extreme angst
 • Kinderen of volwassenen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking gedrags- of psychiatrische problematiek
 • Kokhalsproblematiek
 • Complexe medische problematiek
 • Problemen met het gebit (prothese) 
 • Aangeboren afwijkingen
 • Afwijkingen door chemo- of radiotherapie
 • Tandenknarsen
 • Kaakgewrichtsklachten
 • Gebitsslijtage
 • Een second opinion

Heb je een verwijsbrief?

Die heb je nodig voor een behandeling in ons centrum. Bijvoorbeeld van je tandarts, huisarts of andere specialist. Hierin moet duidelijk de reden staan waarom jij of je kind naar ons centrum wordt verwezen. Verder is het belangrijk dat naam, geboortedatum, telefoonnummer en adres juist vermeld worden.

De verwijsbrief stuur je naar het CBT

Een van onze tandartsen beoordeelt of jij of je kind inderdaad in aanmerking komt voor een behandeling en door welke tandarts je het beste gezien kunt worden.
Jij of je kind krijgt per post een afspraak thuisgestuurd voor een eerste afspraak.
Tijdens de eerste afspraak wordt bekeken of er een indicatie is voor behandeling bij het CBT en zo ja, dan krijg je informatie en uitleg over het te volgen traject en de kosten. Vervolgens wordt er een aanvraag ingediend bij de zorgverzekeraar. Zodra je zorgverzekeraar de behandeling heeft goedgekeurd, kan de behandeling gestart worden.

De verwijsbrief kun je per mail of per post naar onze polikliniek sturen.

Per e-mail: CBT@st-anna.nl

Of stuur per post de brief (zonder postzegel) naar:

Anna Ziekenhuis
T.a.v. Afdeling CBT
Antwoordnummer 10031
5660 VB Geldrop

Centrum voor bijzondere tandheelkunde in het Anna Ziekenhuis

Bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) in het Anna Ziekenhuis werken tandartsen met specifieke kennis en expertise. Het team bestaat uit een tandarts MFP (maxillo faciale prothetiek), een tandarts angstbegeleiding, een kindertandarts, een gnatholoog (voor kauwproblemen), een mondhygiëniste en preventie-assistenten.

Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde is onderdeel van de polikliniek kaakchirurgie. Tandartsen van het centrum en kaakchirurgen werken daarom nauw met elkaar samen.