Formulier toegang mijnAnna voor kinderen van 0 tot 12 jaar

Als ouder, wettelijk vertegenwoordiger of wettelijk gemachtigde kun je in mijnAnna van jouw kind. Je hebt hiervoor wel toestemming nodig van je dokter. Via dit formulier kun je die toegang aanvragen. Nadat je toestemming hebt gekregen, kun je inloggen met de DigiD van je kind.

Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar is er een ander formulier.

 

Gegevens van het kind

Kies een bestand of sleep het hier naartoe

Gegevens van de aanvrager (ouder, wettelijk vertegenwoordiger of wettelijk gemachtigde)
Ik heb ouderlijk gezag


Met de KopieID-app van de Rijksoverheid maak je met je mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van je legitimatiebewijs. Je kunt ook de datum en het doel (identificatie Anna Ziekenhuis) over de kopie schrijven.

Kies een bestand of sleep het hier naartoe